Prof. Jędrysek: jednym z założeń projektu jest pozyskiwanie  surowców z opadów


Dolnośląski naukowiec i polityk prof. Mariusz Orion Jędrysek konsultuje w całej Polsce projekt Polityki Surowcowej Państwa, który powstał z jego inicjatywy. Jednym z założeń projektu jest pozyskiwanie  surowców z opadów. Co na to wszystko eksperci? Na Dolnym Śląsku są zgodni: Musimy chronić środowisko.

– Ważnym celem Polityki Surowcowej Państwa jest pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat surowców mineralnych z odpadów oraz wzmacnianie rynku surowców wtórnych wytworzonych na bazie surowców mineralnych z odpadów. Stanowi to jeden z czynników stymulujących rozwój gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Istotne jest także dążenie do poprawienia efektywności technologii wykorzystywanych w procesach przemysłowych  – uważa prof. Mariusz Jędrysek, który zaznaczył również, że obecnie w Polsce brakuje narzędzi do zarzadzania tymi zagadnieniami, stąd potrzeba powołania Polskiej Agencji Geologicznej, która zajęła by się m. in. sprawami rekultywacji czyli przywróceniu wartości przyrodniczych terenów poprzemysłowych. A także remediacji czyli oczyszczanie gleb z substancji szkodliwych po przemyśle.

Podczas dyskusji we Wrocławiu eksperci i przedsiębiorcy byli zgodni, że pozyskiwanie surowców z odpadu może być też dochodowym interesem dlatego należy rozwijać w tym kierunku modele biznesowe i technologie ponownego użycia surowców.

Realizatorem tej części polityki surowcowej państwa jest przede wszystkim Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), który m in. skupia się nad nadzorem procesów rekultywacji, remediacji czy kontroli w sektorze odpadów przemysłowych. Ważnym zadaniem GIOŚ jest to, aby tereny poprzemysłowe  przestały stwarzać zagrożenie dla środowiska.

– Mamy wiele terenów poprzemysłowych i hałd, z których można odzyskiwać surowce. One znajdują się także na Dolnym Śląsku (KGHM). Wcześniej odzysk uniemożliwiał brak odpowiednich technologii.  Dzisiaj one są już dostępne. Oczywiście to wymaga nadzorowania. Chciałbym przypomnieć, że sektor górniczo-wydobywczy jest tak samo przedmiotem kontrolowania przez GIOŚ od strony ochrony środowiska, jak każdy inny podmiot gospodarczy – przypomniał podczas konsultacji społecznych we Wrocławiu Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Haliniak.

Poruszono też wiele innych problemów związanych z przechowywaniem odpadów i ochroną środowiska.

– Do tej pory nie mamy w Polsce podziemnego składowiska odpadów, ale mamy fantastyczne warunki do tego, aby takie składowisko mogło zaistnieć. Jest wiele miejsc nadających się pod kątem geologii, ale również należy patrzeć na nie pod kątem akceptacji społecznej i środowiskowym. Brak takiego składowiska to jest problem, który jest w Polsce w pewnym zawieszeniu – odpady gdzieś w kraju musimy przechowywać, a docelowo jest duża grupa tego rodzaju odpadów, które najlepiej byłoby przechowywać głęboko pod ziemia w strukturze geologicznej. W tym kierunku warto prowadzić dalsze analizy i badania, a aspekty te powinny znaleźć się w PSP – zaznaczył prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin.

GPC

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ