Nowe inwestycje bez nowych dróg, takie jest myślenie

google.maps.pl

Południowa część Wrocławia powiększy się o 550 nowych mieszkań, jeśli Rada Miejska nie wysłucha opinii mieszkańców i radnych osiedla Krzyki – Partynice.

Wyrażenie zgody na nową inwestycję w  rejonie ulicy Przyjaźni i Braterskiej bez przeprowadzenia szczegółowej analizy urbanistycznej, doprowadzi do powiększenia problemów komunikacyjnych tej części Wrocławia, mówią mieszkańcy ul. Przyjaźni i ulic przyległych.

Nikt nie sprawdził czy obecny układ komunikacyjny jest w stanie obsłużyć dodatkowych kilkaset samochodów, które pojawią się w tym obszarze w wyniku realizacji tej inwestycji.

Już dziś ulica Przyjaźni jest zakorkowana w godzinach szczytu, a gdy inwestycja powstanie problemy się pogłębią, ponieważ na ulice ruszą dodatkowe samochody.

Negatywnie do pomysłu odniosła się Rada Osiedla Krzyki – Partynice, która podjęła uchwałę, w której apeluje o wydanie negatywnej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.

1/ Rada Osiedla Krzyki Partynice podziela obawy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 4EM, wyrażających uzasadnione obawy o niedostosowaniu rozwiązań komunikacyjnych, istniejących w otoczeniu planowanej przez Archicom inwestycji. W szczególności podziela je wobec zamiaru wprowadzenia ruchu mieszkańców z 550 nowych zaplanowanych lokali, wraz z ich samochodami do istniejących od lat przedwojennych rozwiązań komunikacyjnych prowadzących do ulicy Karkonoskiej. Rada stwierdza, że brak priorytetu rozwiązań komunikacyjnych przed inwestycjami mieszkaniowy może prowadzić do sytuacji podobnej jaka jest aktualnie na ulicy Zwycięskiej.

2/ Rada Osiedla wyraża poparcie dla wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 4EM do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, dotyczącego wydania negatywnej opinii w sprawie nowej inwestycji w obszarze ulic Karkonoska, Przyjaźni, Braterska i podtrzymania jej do chwili rozwiązania przewidywanych problemów komunikacyjnych, związanych z wprowadzeniem do ulicy Karkonoskiej ruchu generowanego przez planowaną zabudowę wielorodzinną. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 4EM stanowi załącznik do uchwały

Marcin Krzyżanowski radny PIS, wczoraj, złożył wniosek o wprowadzenie stanowiska Rady Osiedla Krzyki – Partynice do porządku obrad dzisiejszej sesji. Relację z głosowania w Radzie Miasta przedstawimy później.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ