Prof. Jędrysek: Polska potęgą surowcową


Szczecin ma spełniać ważną rolę w polityce surowcowej. Będzie bazą dla statku badawczego wykorzystywanego do poszukiwań złóż – zapowiedział w środę podczas regionalnych konsultacji społecznych projektu Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek wiceminister środowiska i główny geolog kraju.

Regionalne konsultacje dążą do wypracowania elementów wdrażanej polityki surowcowej, takich jak regulacje prawne, organizacyjne czy ekonomiczne. Istotnym głosem w dyskusji są opinie ekspertów, przedstawicieli świata biznesu, nauki, samorządowców oraz lokalnych społeczności.

– Podejmujemy działania w celu zabezpieczenia dostępu do surowców, które w niedalekiej przyszłości mogą mieć ogromny wpływ na rozwój Polski. Na dnie Oceanu Atlantyckiego uzyskaliśmy dostęp do działki z potężnymi zasobami geologicznymi. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż – powiedział w Szczecinie prof. Jędrysek.

Przypomnijmy, że w lutym Polska podpisała kontrakt na poszukiwania siarczków polimetalicznych w strefie ryftu śródatlantyckiego z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego.

Szczecin ma być centrum logistycznym działań geologicznych na oceanach. Tu ma znajdować się baza dla badawczego statku, który będzie wykorzystywany do poszukiwań i rozpoznania złóż oceanicznych.

Podczas spotkania omówiono również ostatnie zmiany w sektorze wydobycia bursztynu w Polsce. Dwa miesiące temu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie współdziałania w zakresie ograniczenia nielegalnego wydobywania, obrotu bursztynem, kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi i ozdobnymi oraz meteorytami.

–  Konsekwencją nielegalnego wydobywania bursztynu w Polsce oraz jego przemytu do naszego kraju są degradacja środowiska i malejące wpływy do budżetu państwa. Chcemy przeciwdziałać tej niepokojącej tendencji – powiedział prof. Jędrysek.

Z kolei przedsiębiorcy biorący udział w panelach dyskusyjnych zaapelowali o pozostawienie bez zmian przepisów wynikających z ustawy o powołaniu Polskiej Agencji Geologicznej (PAG). Chodzi przede wszystkim o plan tworzenia i udostępnianiu przez PAG informacji geologicznych, które mają wpłynąć na zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego w sektorze górniczo-wydobywczym.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi 16 maja i będzie dotyczyło uwarunkowań prawnych Polityki Surowcowej Państwa.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ