Kasztany kwitną – czas matury nadszedł! Jutro pierwszy egzamin


Rozkwitły już kasztany, zatem przyszedł czas na matury. W piątek 4 maja rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. O godzinie 09:00 ponad 274 tys. absolwentów szkół wyższych przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego.

Zgodnie z obecnymi zasadami, maturzysta, musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Poza tegorocznymi absolwentami szkół wyższych, w egzaminach weźmie też udział 8 tys. osób z wcześniejszych roczników, którzy chcą poprawić swoje maturalne wyniki.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9:00 i po południu – o godz. 14.

Po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym. 7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z łaciny i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego. 9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Czas trwania egzaminów pisemnych zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu, np. egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym – 180 minut.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur ogłoszone zostaną 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może, jak w piosence czerwonych gitar, zanucić – znów za rok matura.

Źródło: Telewizja Republika, CKE, RMF24, telewizjarepublika.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ