Wrocławskie budynki mają jeszcze szamba. Nie wiadomo kiedy zostaną przyłączone do sieci miejskiej ?

Autor: Olo81 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], źródło: Wikimedia Commons

Kilka budynków gminnych przy ulicy Kosmonautów ma szamba i nie wiadomo kiedy zostaną przyłączone do sieci miejskiej, bo Miasto nie ma takich planów.

Na interpelację radnego Jana Chmielewskiego w tej sprawie odpowiedział Dyrektor Wydziału UM Andrzej Wąsik

Obecnie przyłączone są do istniejących zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie przydomowych nieruchomości

Miejskie przedsiębiorców Wodociągów i Kanalizacji S.A.  potwierdziło, że w rejonie tych posesji brak jest istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do której mogłyby zostać one przyłączone.

Z map branżowych wynika, że w ul. Kosmonautów za wyjątkiem kilkudziesięciometrowego odcinka pomiędzy ulicami Mieroszowską a Starogajową nie występuje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

Plany sanitarne nie przewidują budowy sieci na wysokości budynków, które mają szamba.

Realizacja kanalizacji sanitarnej będzie możliwa wyłącznie w koordynacji z przebudową ul. Kosmonautów. W chwili obecnej nie jest możliwe ustalenie i podanie terminu przyłączenia przedmiotowych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych ze względu na zaplanowanych prac remontowych pasa drogowego ul. Kosmonautów.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ