Rekordowa dotacja na zabytki Dolnego Śląska. ZOBACZ KTO OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

fot. Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przedstawia plan wydatków na dolnośląskie zabytki na 2018 r. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach w regionie wyniesie 5,5 mln zł! W ciągu ostatnich 10 lat dotacje na ten cel nie przekraczały kwoty 780 tys. zł.

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.

Zebrane wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalno-prawnym tj.: czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, czy osoba ubiegająca się o dofinansowanie obiektu zabytkowego jest właścicielem tego zabytku, czy została dołączona pełna dokumentacja zgodnie z obowiązującymi formularzami, jak również czy wnioskowana kwota jest zasadna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu przeprowadził inspekcję obiektów zabytkowych pod kątem zasadności udzielania dotacji.

Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:

– wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,

– obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,

– stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,

– celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,

– finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski zgodnie z załączonym planem finansowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Nie zostało uwzględnionych 107 wniosków, w tym:

– 46 wniosków odrzuconych ze względu na uchybienia formalne

– 61 wniosków niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.

Plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu; Dział 921, rozdział 92120 – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w 2018 r.

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków:

Bagno Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku pałacu (tzw. Starego Zamku) 150  000
Bardo Konserwacja ambony z kościoła parafialnego                  pw. Nawiedzenia NMP 90  000
Będkowice Konserwacja stropu w pomieszczeniu pd.-zach. na I p. dworu 70 000
Bystrzyca Kłodzka Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego              pw. św. Michała Archanioła 15 000
Chełmsko Śląskie Konserwacja grupy rzeźbiarskiej – Koronacji Marii

z kościoła parafialnego pw. św. Rodziny

40 000
Cieszków Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego    pw. Wniebowzięcia NMP 30 000
Dobra Konserwacja epitafium Gustava Adolfa von Huegel          i Heleny z domu von Gfug z nawy kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel  

45 000

Dobrocin Konserwacja polichromii na pn. ścianie nawy kościoła filialnego pw. śś. Piotra i Pawła 40 000
Droszków

 

Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary

 

50  000
Dziećmorowice Konserwacja epitafium Anny von Logau z elewacji pd. kościoła parafialnego p.w. św. Jana Ap.  

30 000

Dzierżoniów Konserwacja stropu empory wraz z obudową podciągów w kościele parafialnym pw. św. Jerzego  

80 000

Dzierżoniów Remont pokrycia dachu oraz konstrukcji drewnianej

budynku parowozowni wachlarzowej, usytuowanej

przy ul. Kolejowej nr 8b

80  000
Giebułtów Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła 100  000
Głębowice Konserwacja  elementów w obrębie części cokołowej ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel  

30 000

Goszcz Remont elewacji frontowej z rekonstrukcją stolarki okiennej kościoła ewangelickiego (pałacowego) 300  000
Henryków Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Michała Archanioła wraz z ramą z kościoła parafialnego                pw. Wniebowzięcia NMP 40  000
Jawor Konserwacja polichromii na elementach konstrukcyjnych i odeskowaniu ściany zach. i empory głównej Kościoła Pokoju  

100 000

Jelenia Góra Konserwacja wystroju i wyposażenia kaplicy grobowej przy bazylice pw. św. Erazma i Pankracego  

60 000

Jelenia Góra Konserwacja obrazu „Adoracja Matki Boskiej przez świętych cysterskich” wraz z ramą i detalem snycerskim oraz rzeźbiarskim z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela  

 

 

40  000

Jelenia Góra-Sobieszów Konserwacja empory wraz z kolumnami i obrazami

z kościoła parafialnego p.w. św. Marcina

50 000
Jutrzyna Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego              pw. św. Franciszka z Asyżu  

10 000

Kamieniec Ząbkowicki Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa

z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP

80 000
Kościelniki Średnie Wymiana pokrycia wieży i wykonanie instalacji odgromowej na budynku kościoła filialnego pw. NMP 40 000
Kurów Wielki Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 30 000
Legnica Konserwacja epitafium Caspera Verimansa z elewacji kościoła parafialnego pw. NMP 15 000
Lubiechowa Konserwacja ołtarza głównego z kościoła filialnego

pw. śś. Piotra i Pawła

120 000
Lubomin Remont dachu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 50  000
Makowice Remont więźby dachowej wraz z pokryciem wieży

kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

90  000
Mała Kamienica Izolacja ścian fundamentowych, wykonanie tynków renowacyjnych, drenażu i odprowadzenia wód opadowych z dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary  

100 000

Milicz Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli 150  000
Nawojów Łużycki Konserwacja kamiennych krużganków kościoła pomocniczego pw. Chrystusa Króla 50 000
Niedźwiedzica Konserwacja polichromii na ścianie wsch. kościoła filialnego pw. św. Mikołaja  

32 000

Niwnice Konserwacja tryptyku z kościoła filialnego

pw. św. Jadwigi

80 000
Paździorno Konserwacja ambony z kościoła parafialnego

pw. św. Katarzyny

 

10 000

Pełcznica Konserwacja ambony z kościoła filialnego

pw. św. Mikołaja

 

20 000

Piekary Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela  

20 000

Pieszyce Remont elewacji kościoła parafialnego

pw. św. Antoniego Padewskiego

 

40  000
Piotrkowice Remont konstrukcji  mauzoleum Danckelmanów, wchodzącego w skład założenia pałacowo-parkowego  

70 000

Rościsławice Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego

pw. Podwyższenia Krzyża Św.

 

30 000

Sieroszów Odbudowa dachu pałacu wraz z wykonaniem wieńca

i rekonstrukcją gzymsu

50 000
 

Skorzynice

 

Naprawa wsch. i pd. ściany wieńcowej

domu przysłupowego nr 26

 

20 000

Sokołowsko Remont pawilonu leżakowni

w sanatorium „Grunwald

190  000
Srebrna Góra Remont muru szyjowego Fortu Ostróg

 

50 000
Stary Węgliniec Konserwacja obrazów z balustrad empor kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej  

20 000

Strzegom Konserwacja ołtarza bocznego pw. Krzyża Św.

z kościoła parafialnego pw. śś. Ap. Piotra i Pawła

 

115 000

Szklary Górne Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego                               pw. śś. Ap. Piotra i Pawła 50 000
Świdnica Konserwacja loży Hochberga z Kościoła Pokoju 100 000
Świdnica Konserwacja polichromii na sklepieniu i ścianach prezbiterium katedry pw. św. Stanisława B. M. i św. Wacława M. 1  500  000
Trzebicko Konserwacja ołtarza bocznego z kościoła parafialnego pw. św. Macieja  

10 000

Trzebnica Remont dachu z wymianą pokrycia, remontem kominów, wymianą rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej  na skrzyżowaniu skrzydła wsch. i środkowego zespołu d. opactwa cysterek 100  000
Tymowa Konserwacja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” z kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej 10 000
Tyniec nad Ślęzą Konserwacja obrazu „św. Jan Ewangelista” z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła  

75 000

Uniemyśl Remont zabezpieczający kościoła pw. św. Mateusza 160  000
Wałbrzych Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem systemu odprowadzania wód opadowych z budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca 50  000
Wałbrzych Remont elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Aniołów Stróżów 150  000
Wichrów Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Jana Nepomucena w lustrzanej ramie z kościoła filialnego        pw. Narodzenia NMP  

43 000

Wilkanów Konserwacja rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. św. Jerzego 20 000
Wilków Średzki Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Mateusza  

60 000

Wolbromów Remont dachu i elewacji kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena 20  000
Wolibórz Konserwacja ambony z kościoła filialnego pw. św. Jakuba

 

30 000
Wrocław Konserwacja obrazu „Zeznanie umarłego” z klasztoru Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych 30 000
Małkowice Konserwacja pomnika z figurą św. Antoniego Padewskiego, usytuowanego na dz. nr 31  

20 000

Grodziszcze Remont wieży widokowej, usytuowanej na dz. nr 466/10

 

50  000
Szyszkowa Remont dachu budynku pałacu w zespole

pałacowo-parkowym

100  000

 

źródło: Biuro Prasowe Wojewody Dolnośląskiego

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ