Pomiary natężenia ruchu na DK8

droga-autostrada-.jpg

W związku z postępującymi pracami przy opracowywaniu dokumentacji STEŚ dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości” w dniach 22-23.05.2018r. przeprowadzone będą pomiary ruchu drogowego.

Pomiary zostaną przeprowadzone w godzinach szczytu porannego (06:00-10:00) oraz popołudniowego (14:00-18:00). Równolegle do pomiarów relacji skrętnych, zostanie przeprowadzony pomiar 24-godzinny na wybranych przekrojach drogowych.

Pomiar zostanie przeprowadzony metodą wideo-rejestracji pojazdów. Kategorie pojazdów zostaną przyjęte zgodnie z wytycznymi przeprowadzania pomiarów GPR.

Pomiary we wskazanych punktach przedstawiono w dwóch tabelach na stronie

http://dk8.pl/planowane-pomiary-ruchu-na-potrzeby-stes/

Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe jest opracowaniem projektowym o charakterze ogólnym, którego celem jest: wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności; uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii); dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego; umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; opracowanie polega na wykonaniu kompletnego studium dla wariantów wybranych w wyniku opracowania SK

źródło: gddkia.gov.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ