Prezydent Duda podpisał nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym

materiały prasowe
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Dotyczy ona zmian w kwestiach skargi nadzwyczajnej, a także mianowania asesorów w sądach powszechnych. O podpisaniu nowelizacji poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta. Oprócz tego prezydent podpisał jeszcze 8 innych ustaw.

Prezydent Andrzej Duda 22 maja podpisał 9 ustaw. Najwięcej emocji spośród nich budziła nowelizację ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona m.in., że skarga nadzwyczajna do SN na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed jej wejściem w życie, będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Lista ustaw podpisanych przez prezydenta:

  1. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw ;
  2. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  3. Ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej ;
  4. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwe­stycji, podpisanej w Paryżu dnia 14 lutego 1989 r.,
  5. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 19 maja 1987 r.
  6. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.
  7. Ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 7 września 1992 r.
  8. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw;
  9. Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ