Dzieła wszystkie S.S. Szarzyńskiego w NFM

forum.jpg

25 maja 2018 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbył się koncert pt. „Dzieła polskiego baroku”, na którym Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka zaprezentował wszystkie zachowane kompozycje Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Projekt zrealizowano w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości NIEPODLEGŁA

„Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków – to główny cel NIEPODLEGŁEJ. Przyjęty 24 maja 2017 r. przez rząd program łączył będzie inicjatywy organizowane z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości”– czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości, ale również zachętą do budowania wspólnej przyszłości. Program obchodów, dzięki Programowi NIEPODLEGŁA, ma połączyć wszystkich Polaków, pomimo różnic, bez względu na światopogląd czy poglądy polityczne, tak jak sto lat temu Niepodległa połączyła podzielony zaborczymi granicami Naród. Program NIEPODLEGŁA definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Nadzór nad realizacją programu oraz przebiegiem wydarzeń rocznicowych powierzono Pełnomocnikowi Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Jarosławowi Sellinowi.

Stanisław Sylwester Szarzyński to polski kompozytor przełomu XVII i XVII w. Niewiele o nim wiadomo, a do naszych czasów zachowało się zaledwie dziesięć rękopisów z jego muzyką. Jak czytamy w programie autorstwa Agaty Adamczyk Szarzyński w swoich kompozycjach stosował zarówno stile antico, bazujący na polifonii renesansowej, jak i styl nuovo – z bardziej ekspresyjnym śpiewem oraz dialogującymi z głosem solowym niezależnymi partiami instrumentów. Na koncercie usłyszeliśmy wszystkie dziesięć zachowanych utworów Szarzyńskiego. Były to koncerty solowe (Jesu spes mea, Pariendo non gravaris, Veni Sancte Spiritus, Quam felix curia), Litania cursoria, Missa septem dolorum Beatae Mariae Virginis, motet Ad Hymnos ad cantus, Completorium, Sonata na dwoje skrzypiec i basso continuo – należąca do najwybitniejszych dzieł polskiego baroku oraz najstarsza znana polska pastorela Gloria in excelsis Deo, motetto de Nativitate Domini. Utwory te już niebawem będziemy mogli podziwiać na płycie, której nagrywanie, o czym w słowie wstępnym przed koncertem poinformował Andrzej Kosendiak, właśnie ukończono. Publiczność zgromadzoną w Sali Głównej NFM szczególnie zachwyciła Missa septem dolorum Beatae Mariae Virginis. Wieńcząca zaś koncert Gloria z trzema puzonami, po owacji na stojąco, została wykonana na bis.

Dzieła Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego zagrał Wrocław Baroque Ensemble pod kierunkiem Andrzeja Kosendiaka w składzie: Aldona Bartnik, Aleksandra Turalska – soprany, Alexander Schneider – kontratenor, Maciej Gocman, Benjamin Glaubitz – tenory, Tomáš Král – bas-baryton, Radosław Kamieniarz, Klaudia Matlak – skrzypce, Julia Karpeta – viola da gamba, Krzysztof Karpeta – violone, Marta Niedźwiecka – pozytyw, Hans-Martin Schlegel, Masafumi Sakamoto, Ferdinand Hendrich – puzony. Prym wśród śpiewaków wiedli: Aldona Bartnik i Maciej Gocman.

Po koncercie Andrzej Kosendiak otrzymał Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznaną przez radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

S.S. Szarzyński był być może dalekim krewnym poety Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Ten zaś w słynnym sonecie II dziwił się, że Bóg nieskończony pragnie być chwalony przez nędznej kondycji człowieka. Cóż, ludzie za wzorem aniołów chcą czcić Boga radosnymi pieśniami. Artyści zaś, jak powiedział Andrzej Kosendiak po koncercie, dzielić się pięknem, z innymi, z publicznością.

Agnieszka Kanclerska

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ