Leki po terminie – co z nimi zrobić?

Z racji tego, że leki zawierają substancje wpływające negatywnie na środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi należy je kontrolowanym sposobem utylizować.

Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat. Szczególnie niebezpieczne są antybiotyki, które trafiają do środowiska naturalnego, a największym źródłem zanieczyszczeń są ścieki komunalne i szpitalne a także gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt, które produkujące obornik trafiający na pola uprawne. Z tego powodu nigdy nie powinniśmy ich wyrzucać np. do toalety czy innego odpływu, ani nie powinny też z innymi odpadami trafiać do kosza- wymagają oddzielnej, kontrolowanej zbiórki i właściwego unieszkodliwienia.

Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach, które trafiły do wody, w ten sposób rozpuszczone leki trafiają do obiegu wody, wpływają do rzek i przenikają do wód gruntowych. Aby temu zapobiec wystarczą proste kroki, które każdy z nas może z łatwością wykonać. Podstawowym z nich jest bezpłatne oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W wielu gminach organizowane są specjalne punkty zbiórek przeterminowanych leków. Dzięki porozumieniu gmin z aptekami, w wybranych aptekach znajdują się specjalne pojemniki do zbiórki leków. W takich pojemnikach możemy pozostawić legalnie i bezpłatnie (w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych) leki po terminie. Warto podkreślić, że to nie apteka zbiera przeterminowane leki, tylko gmina w przestrzeni apteki, a opróżnianiem pojemników i utylizacją leków na zlecenie gminy zajmuje się odpowiednio wykwalifikowana firma.

infografika wDolnymŚląsku.com

Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – które powinny trafić do kosza na odpady suche lub do pojemnika na makulaturę. Zgromadzone w aptekach leki przewożone są przez specjalistyczne firmy do magazynów odpadów niebezpiecznych, następnie trafiają do zakładów utylizujących. Utylizacja odpadów farmaceutycznych polega na unieszkodliwieniu zawartych w nich substancji toksycznych podczas spalania odpadów w temperaturze 1100°C. Podczas procesu spalania panują ściśle określone warunki dostępu tlenu, odpowiedni czas działania wysokiej temperatury,
a także sposób schładzania i oczyszczania spalin, dzięki którym, substancje szkodliwe ulegają rozpadowi lub zostają wychwycone. Spalanie jest jedynym sposobem utylizacji produktów farmaceutycznych dopuszczony w Polsce, który zapobiega przedostawaniu się do środowiska szkodliwych i trujących substancji. Procesowi utylizacji co roku poddawanych jest kilka ton przeterminowanych i nie nadających się do użycia substancji medycznych- tak ogromna ilość niebezpiecznych i trujących związków, po przedostaniu się do środowiska mogłoby przynieść skutki katastrofalne.

www.zdrowie-kangur.pl
www.oddamodpady.pl

DH

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ