Wspominamy bohaterów: Edward Bzymek-Strzałkowski- skazany w tzw. procesie krakowskim na trzykrotną karę śmierci

Edward Bzymek-Strzałkowski (1912-1980),  ps. BazyliGrudzieńWiąz, WolskiXII. Żołnierz ZWZ- AK,  działacz WiN, szef Brygad Wywiadowczych.

Brał udział w wojnie obronnej jako ochotnik. Po klęsce wojsk polskich przedostał się do Budapesztu, przeszedł szkolenie konspiracyjne. Do Polski wrócił w styczniu 1940, do pracy konspiracyjnej. Był w ZWZ, gdzie rozgryzał niemieckie służby bezpieczeństwa, gestapo, placówki kripo oraz agentów hitlerowskich zwerbowanych wśród ludności polskiej. Jesienią 1941 przeszedł do kontrwywiadu wojskowego w Krakowie. Następnie kierował Brygadami Wywiadowczymi, zbierających informacje o charakterze społeczno – politycznym, które rozpracowywały między innymi siatki komunistyczne.

Do “NIE” wstąpił w 1944, został kierownikiem wywiadu Obszaru Południe. W marcu 1945 kierował wywiadem Obszaru Południe w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, następnie przeszedł do WiN, kierował centralną komórką wywiadowczą II Zarządu Głównego. Zreorganizował zagrożone penetracją UB komórki BW funkcjonujące na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Próbował wyjść z siatką organizacyjną na Pomorze i do centralnej Polski.

Od grudnia 1945 polskim władz wojskowych na uchodźstwie dostarczał regularnie sprawozdania miesięczne z sytuacji w kraju a także przekazywał materiały dla biuletynu WiN, rozsyłanego do poszczególnych okręgów obszaru Południowego.

UB aresztował go 22 sierpnia 1946 w urządzonym kotle, w mieszkaniu Wiktora Langnera w Krakowie, którego aresztowali dzień wcześniej. Strzałkowski był okrutnie torturowany. UB zależało na ujawnieniu miejsca ukrycia archiwum BW oraz podania struktury obsady personalnej siatki konspiracyjnej. Więzień podczas przesłuchania, wyskoczył z III piętra aresztu śledczego WUBP, miał złamania obu rąk i nogi. Śledztwo zostało kontynuowane po wyleczeniu, pod nadzorem ppłk Józefa Różańskiego.

Bzymek-Strzałkowski 10 września 1947 został skazany w tzw. procesie krakowskim na trzykrotną karę śmierci, zamienioną następnie na 15 lat więzienia. Na wolność wyszedł 27 sierpnia 1956.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 1991 r. Rada Miasta Krakowa nadała jego imię jednej z ulic na krakowskim osiedlu Zarzecze.

źródło: wikipedia.org

fot. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku praca zbiorowa Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN

Artykuł powstał dzięki wsparciu Gminy Wrocław

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ