Inwestuj globalnie z Casparem

artykuł sponsorowany

Wśród dziesiątek Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i jeszcze większej ilości samych funduszy, łatwo się pogubić. Istnieją przecież fundusze, które są przeznaczone dla ludzi dysponujących dużą gotówką, jak i takie, które stworzono z myślą o mniej zarabiających. Caspar Globalny to jeden z funduszy, który przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i mediów.

Czy Caspar Globalny to fundusz dla Ciebie? Warto się nad tym zastanowić. Aby do niego dołączyć, powinieneś mieć przynajmniej trzyletni horyzont inwestycyjny – bez strategii na taki okres, inwestowanie w ten fundusz może się okazać, choć wcale nie musi, chybionym pomysłem.

Musisz być również gotowy wysokie ryzyko inwestycyjne. Jest to charakterystyczne dla funduszu, który lokuje swoje aktywa w akcje. Caspar Globalny inwestuje również w instrumenty dłużne. Ta dywersyfikacja oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

Dla tych, którzy którzy gotowi są zaakceptować tylko niskie ryzyko inwestycyjne, ale wciąż chcą zarabiać, najlepszy z pewnością będzie Caspar Ochrony Kapitału.. Jest to lepszy wybór niż lokata bankowa z uwagi na niskie stopy procentowe i wynikające stąd niskie oprocentowanie lokat bankowych. Caspar Ochrony Kapitału może się pochwalić wypracowaniem zysku w 2017 roku na poziomie 2,9%. To naprawdę niezły wynik, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe.

Wybierając Caspar Globalny możesz oczekiwać ochrony wartości aktywów subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu. Caspar Globalny to idealny wybór dla Ciebie, jeśli oczekujesz alokacji na rynkach globalnych i nie chcesz skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Subfundusz jest funduszem aktywnej alokacji. Lokuje od 0% do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa, instrumenty akcyjne oraz dłużne, w tym w ETF-y, ale ostatnio w dużym stopniu również w akcje. Co najważniejsze, nie lokuje aktywów w jednej lokalizacji geograficznej, ale na całym globie, czyli mocno dywersyfikuje ryzyko w wymiarze geograficznym. Dzisiaj znaczącą część inwestycji w akcje stanowią spółki z rynku nowoczesnych technologii.

Jest to świetny wybór dla każdego, kto myśli o inwestycjach w wymiarze globalnym i, godząc się na ryzyko wynikające z inwestycji na rynku akcji, spodziewa się wysokiej stopy zwrotu.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ