POLSKA AGENCJA GEOLOGICZNA – PRZEJRZYSTY SYSTEM ZARZĄDZANIA POLSKĄ GEOLOGIĄ


Już po raz dziewiąty odbyła się regionalna konferencja w ramach konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, którego inicjatorem jest wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa prof. Mariusz Orion Jędrysek. Tym razem uczestnicy debaty rozmawiali w Gdańsku na temat ram instytucjonalnych wypracowania i wdrażania PSP.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskusję poświęcono przede wszystkim zapisom 7 filaru projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościom i sposobom wprowadzenia ich w życie.

„Ten dokument ma 9 filarów. Każdy z filarów ma kilka zadań dzielących się na podzadania. Łącznie znajduje się około stu pozycji, które muszą być wyposażone w akty i programy wykonawcze. W momencie, kiedy Polska Agencja Geologiczna będzie powołana, to wtedy będziemy mówić naprawdę o realizacji polityki surowcowej. Aktualnie jest to dla nas sprawa priorytetowa” – powiedział wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek.

Polska Agencja Geologiczna będzie pełnić rolę zwornika pomiędzy administracją, geologią a przedsiębiorcami. Niezbędne jest stworzenie przejrzystego systemu zarządzania polską geologią i jasnych ram instytucjonalnych. Obecnie prace nad powołaniem Agencji trwają w stopniu zaawansowanym.

„Potrzebna jest jednostka wykonawcza realizująca Politykę Surowcową Państwa, także w kluczowych sektorach dla kraju jak zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego. Polska Agencja Geologiczna w sposób rzeczywisty będzie koordynować te wszystkie aspekty surowcowe” – przypomniał Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Utworzenie jednolitego, państwowego podmiotu wykonującego zadania państwa w dziedzinie geologii wpisze się w trend istniejący od lat w rozwiniętych państwach posiadających istotne zasoby surowcowe i stojących przed związanymi z tym wyzwaniami gospodarczymi i politycznymi.

O projekcie Polityki Surowcowej Państwa

Polska jest krajem bogatym w surowce mineralne, dlatego w celu wykorzystania jej potencjału surowcowego  został przygotowany projekt Polityki Surowcowej Państwa składający się z 9 filarów.

Każdy z filarów projektu PSP porusza z perspektywy całościowej tematykę geologii. Dokument zawiera konkretne założenia dla wielu sektorów, które są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetycznego i gospodarczego Polski.

Kolejne spotkanie w ramach konsultacji nt. Polityki Surowcowej Państwa odbędzie się 20 czerwca w Poznaniu i będzie dotyczyło ryzyka, planowania inwestycji i bezpieczeństwa. Podsumowująca konferencja odbędzie się w lipcu w Warszawie.

źródło: mos.gov.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ