Rada Miasta ma nowe założenia na rok budżetowy 2019. Czy jest to realizowane w praktyce ?


Prezydent Rafał Dutkiewicz ustalił nowe kierunki dla przyszłego gospodarza Ratusza i w formie przegłosowanej uchwały Rady Miasta, określił dalszy rozwój społeczno-gospodarczy Wrocławia na rok budżetowy 2019.

Dokument zawiera cztery obszary priorytetowe m.in. zielony Wrocław, mobilność Wrocławia a także rozwój partycypacji i budowa kapitału społecznego.

Ustępujący prezydent zapewnia, że przedstawione założenia polityki społeczno-gospodarzcej Wrocławia na rok budżetowy 2019 przyczynią się do realizacji wyznaczonych priorytetów.

Radny dr Krystian Mieszkała zauważa zmiany, jednak nie widzi spójności pomiędzy działaniami miasta.

Wydaje się pozwolenia na budowy nowych osiedli w polu, jednocześnie nie ma planu budowy infrastruktury w tym koniecznych dróg. Co to oznacza? Widzimy dzisiaj mieszkańców zablokowanych osiedli, ani wyjechać nie mogą rano, ani po południu wjechać do domu. Zielony Wrocław, kiedyż on będzie, jeśli wycinka trwa w najlepsze? Mobilność?! Widzimy stojące tramwaje i korki na ulicach.

Ten plan nie przystaje do prowadzonej polityki miasta.

Radny podkreśla, że jest to tylko formalny dokument który nie ma większego wpływu na  podejmowane działania:

najważniejszym dokumentem mającym rzeczywisty wpływ na rozwój miasta w danym roku jest budżet. W budżecie  następuje konkretyzacja zadań poprzez  określenie kwot wydatków przeznaczonych na dany cel – mówi nam dr Krystian Mieszkała

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ