Wrocławian czeka letnia obowiązkowa deratyzacja!

szczury 2.jpg

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że najbliższa letnia akcja deratyzacyjna odbywać się będzie w dniach od 1 lipca do 15 lipca 2018 r. i obejmować będzie teren ścisłego centrum Wrocławia, tj. obszar ograniczony rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego. 

Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal pobierane, nawet po zakończeniu jej terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring pobierania preparatu oraz usunąć go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ