Dowiedz się jak nielegalna eksploatacja kopalin niszczy nasze środowisko!

Polska to jeden z najbogatszych pod względem surowcowym kraj w UE, w szczególności na Dolnym Śląsku znajduje się dużo złóż piasków, żwirów oraz kruszywa potrzebnych w przemyśle budowlanym. Każda działalność człowieka oddziałuje na środowisko.

Środowisko pod wpływem działalności człowieka zmienia się. Nie zostałaby stworzona nasza cywilizacja, gdyby nie ciągła walka człowieka z przyrodą. Jedną z najbardziej krytykowanych branż w kwestii ochrony środowiska jest sektor górniczy. Często zarzuca się dużym przedsiębiorcą górniczym, że ich działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Ale czy to jest do końca prawda?

Nie byłoby postępu, tj. telefonów komórkowych, komputerów, samochodów gdyby nie górnictwo. Dzięki górnictwu pozyskujemy większą część dostępnych na Ziemi surowców naturalnych potrzebnych do produkcji. Działalność ta nie koniecznie musi być związana z dewastacją środowiska. Owszem środowisko ulega zmianie pod wpływem działalności górniczej, niemniej jednak powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby te zmiany nie miały zbyt wielkiego skutku dla człowieka i środowiska” – Mateusz Mamczar ekspert do spraw prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska.

infografika wDolnymŚląsku.com

W Polsce mamy wiele regulacji odnoszących się do działalności geologiczno-górniczej, w szczególności odnoszących się do ochrony środowiska. Podstawą jednak kwestią jest to, że działalność geologiczno-górnicza co do zasady powinna być wykonywana w oparciu o koncesje, która jest decyzja wyrażająca zgodę uprawnionego organu na powyjmowanie określonej w niej działalności.

Prawdziwą plagą i bolączką jest nielegalne pozyskiwanie surowców mineralnych. Osoby i podmioty trudniące się tym najczęściej nie posiadają odpowiednich kwalifikacji oraz nie stosują żadnych zasad. Począwszy od braku projektu robót geologicznych, planu ruchu zakładu górniczego, który odnosi się do m.in. do zasad bezpieczeństwa osób pracujących oraz zasad ochrony środowiska oraz zasad rekultywacji terenu. W efekcie nierzadko teren, na którym dokonali nielegalnego wydobycia kopaliny jest całkowicie zdegradowany. W szczególności jest to bardzo dotkliwe w przypadku późniejszej działalności rolniczej. Nawet jeśli podmiot nielegalnie dokonujący wydobycia kopaliny zasypie po wydobyciu wyrobisko, to często dochodzi do wymieszania mas ziemi, czyli glina, piasek zalegająca pierwotnie w dolnej części wyrobiska zostaje przesunięta na powierzchnie, a ziemia z powierzchni zamierająca cenne dla uprawy rolnej minerały, zostaje przeniesiona na niższe warstwy, przez co staje się bezużyteczna w kontekście produkcji rolnej. Takie działanie jest również niekorzystne dla form życia znajdujących się w obrębie wyrobiska. Jak nietrudno sobie wyobrazić organizmy żyjące w niższych warstwach ziemi nie są w stanie sobie poradzić w nowych warunkach np. na powierzchni nie są dostosowane, dlatego wraz z niewłaściwie przeprowadzoną rekultywacją terenu po nielegalnej eksploatacji, często dochodzi do wygnicia większości form życia na tym terenie (np. bakterii, mikroorganizmów, owadów, roślinności).

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ