Wielka Zbiórka Krwi Pamięci Kresów

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Jeleniej Górze w roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu pragnie zainicjować 11 lipca 2018 r. ogólnopolską akcję Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów. Akcja ta, inspirowana wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów Południowo-Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz wielką zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji.

Chcemy, aby Akcja ta z roku na rok miała coraz większy zasięg. Każdego roku będziemy starali się pobić ubiegłoroczny rekord w zebranych litrach krwi. Krwi, którą dziś dobrowolnie chcemy oddawać pamiętając o tych wszystkich, którzy musieli ją przelać za wolną i niepodległą Polskę.

W tym roku na jeleniogórskim rynku, a w kolejnych latach na rynkach kolejnych miast Polski, corocznie 11 lipca, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pojawią się krwiobusy, w których pod opieką wyspecjalizowanego personelu będzie można bezpiecznie oddać krew. Z biegiem czasu będziemy chcieli wydarzeniom tym nadawać coraz większą rangę, organizując koncerty, wystawy, prelekcje o polskiej historii, ale również o polskiej idei pomagania drugiemu człowiekowi poprzez bezinteresowny dar krwi.

Mamy nadzieję, że we współpracy z władzami na szczeblu centralnym i samorządowym, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami i firmami, po prostu – z ludźmi dobrej woli, uda nam się wspólnie zainicjować wydarzenie, które będzie przykładem pięknej pamięci o wielowiekowej tradycji dawnych Kresów Rzeczypospolitej, o Polsce i Polakach – dawniej i dziś.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ