Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Zaciągnięcie pożyczki wiąże się z zawarciem umowy. Do jej treści jednak mało kto przywiązuje uwagę. Często podpisujemy bez namysłu papiery, mając nadzieję, że zostaliśmy poinformowani o najważniejszych punktach. Czy słusznie? Jak powinna wyglądać poprawnie skonstruowana umowa pożyczki?

Z artykułu dowiesz się:

 •     jak dobrze uzupełnić dane stron umowy,
 •     jakie warunki muszą być zawarte w umowie pożyczkowej,
 •     które opłaty może naliczyć pożyczkodawca,
 •     jakie są prawa konsumenta.

Dane stron umowy

Banki i firmy pożyczkowe dysponują swoimi wzorami umów o pożyczkę, a na wniosek konsumenta mają obowiązek udostępnić projekt umowy, który zawiera dane konsumenta oraz warunki, na jakich otrzyma on pieniądze.

Dane osobowe klienta (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu) i pożyczkodawcy (nazwa firmy, siedziba, KRS, NIP i REGON) powinny też znaleźć się w zawieranej umowie.

Dane identyfikujące pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę są niezbędne w razie ewentualnych sporów. Jeżeli umowa o pożyczkę jest zawierana  na odległość (co ma miejsce w przypadku firm pożyczkowych specjalizujących się w udzielaniu chwilówek), pożyczkodawca wymaga potwierdzenia danych za pomocą np. przelewu weryfikacyjny.

Czym jest przelew weryfikacyjny?

To niewielka kwota, zazwyczaj 1 złoty lub 1 grosz, przelewana z rachunku bankowego, którego wnioskujący o pożyczkę jest właścicielem. Numer konta, na jaki ma zostać zrobiony przelew weryfikacyjny, podaje się podczas procedury składania wniosku.

Często w firmach pożyczkowych praktykowane jest zakładanie profilu klientowi, dzięki czemu ma on wgląd do swoich zobowiązań. Może zobaczyć m.in. ostateczny termin spłaty, przedłużyć go lub właśnie sprawdzić numer konta, na jaki ma przelać opłatę weryfikacyjną.

Warunki, na jakich pożyczka zostanie udzielona

Umowa pożyczki musi określać m.in.:

 • czas obowiązywania umowy – w umowie powinien zostać wskazany termin, w jakim klient odda pieniądze;
 • całkowitą kwotę do zapłaty – w umowie musi znaleźć się punkt, w którym zostanie sprecyzowana całkowita kwota do zapłaty. Pożyczkodawca musi także podać rzeczywistą stopę oprocentowania, wysokość prowizji i odsetek;
 • terminy i zasady wypłaty pożyczki – klient z umowy powinien dowiedzieć się, w jakim terminie zostaną mu wypłacone przyznane środki.

Ponieważ cena pożyczki jest dla wielu klientów najważniejsza, warto wiedzieć, jakie opłaty się na nią składają. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: vivus.pl/moje-finanse/poradnik-pozyczkobiorcy/koszty-pozyczek-o-czym-powinnismy-wiedziec/.

Jakie opłaty może naliczyć pożyczkodawca, gdy pożyczka nie zostanie spłacona?

Klienci, którzy zaciągają pożyczkę, najczęściej nie dopuszczają do siebie myśli, że mogą jej nie spłacić w terminie. Tymczasem sytuacje bywają różne i dlatego w umowie o pożyczkę znajdują się także informacje m.in. o:

 • skutkach braku płatności,
 • innych opłatach, jakie pożyczkodawca będzie miał prawo naliczyć w związku z nieterminową spłatą zobowiązania.

Na wysokość tych kosztów również warto zwrócić szczególną uwagę. Im wyższe opłaty za opóźnienia w spłacie pożyczki, tym wyższy będzie jej ogólny koszt.

Niektóre firmy pożyczkowe umożliwiają klientom, którzy nie są w stanie spłacić pożyczki w terminie, przesunięcie terminu spłaty zobowiązania. Pożyczkodawca praktykujący takie rozwiązanie, musi zamieścić taką informację w umowie oraz podać koszty ponoszone przez klienta korzystającego z tej opcji.

Informacje o prawach konsumenta

W umowie pożyczki powinny znaleźć się także informacje o prawach konsumenta.

Do takich praw zalicza się:

 • prawo do odstąpienia od umowy – w umowie powinna znaleźć się informacja o terminie, sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pożyczkodawca powinien też poinformować o obowiązku zwrotu środków i sposobie naliczania odsetek;
 • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu – umowa powinna precyzować procedurę spłaty pożyczki przed terminem;
 • możliwość rozwiązania umowy.

Klient musi też zostać pouczony o możliwość skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów.

Prawidłowo skonstruowana umowa pożyczki chroni każdą ze stron – nie tylko pożyczkodawcę. To właśnie główny powód, dla którego warto poświęcić kilka minut, aby dokładnie zapoznać się z otrzymanym z firmy pożyczkowej dokumentem.

Umowa pożyczki w rodzinie

Chwilówkę można zaciągnąć nie tylko w firmie pożyczkowej lub w banku czy SKOK-u, ale również za pośrednictwem osób prywatnych, także rodziny czy znajomych. Czy musi to być udokumentowane za pomocą umowy?

Przepisy mówią, że każda pożyczka powyżej 1000 zł powinna być sporządzona w formie dokumentowej, co oznacza zawarcie jej na nośniku informacji umożliwiającym zapoznanie się z jej treścią oraz ustalenie osób składających te oświadczenia.

Brak zachowania powyższej formy dla umowy pożyczki nie powoduje jej nieważności, a stwarza jedynie pewne ograniczenia dowodowe przy powstaniu ewentualnego sporu sądowego.

Liczą się poprawnie wpisane dane stron oraz najważniejsze informacje dotyczące pożyczki, czyli m.in.:

 •     kwota zaciągniętego zobowiązania,
 •     całkowita kwota do zapłaty,
 •     ostateczny termin spłaty,
 •     procedury w przypadku braku uregulowania pożyczki w terminie.

Artykuł sponsorowany przez Vivus.pl

1 KOMENTARZ

 1. A wiecie co się dzieje jak oszust wyłudza podpis i dopisuje treść tzw” porzyczki”, nawet z błędami, niezgodnymi danymi i szantażuje tzw porzyczkobiorcę” ? ..a gdy ofiara nie poddaje się szantarzowi. Ten wymyśla całkowicie księżycowe okoliczności, ma wspólnika adwokata ten składa pozew do sądu. A sąd, pomimo że nawet gołym okiem widać / że świstek tgzw. Umowy to szachrajstwo pozew przyjmuje i nakazuje ofierze załacić oszustom !!!! Co wy na to ?..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj