Odpady przemysłowe – jak w bezpieczny sposób sobie z nimi radzić?

artykuł sponsorowany

Prowadzisz działalność gospodarczą? Twoim obowiązkiem jest regularne pozbywanie się odpadów przemysłowych? Zobacz, co zalicza się do grupy tych odpadów oraz jakie obowiązki wobec przedsiębiorstwa ma profesjonalna firma, która je wywozi.

Odpady przemysłowe ­– czym są?

Odpady przemysłowe to takie, które powstają w czasie działalności gospodarczej. Nie można całkowicie uniknąć ich wytwarzania. Szacuje się, że odpady przemysłowe stanowią około 90% wszystkich odpadów powstających w Polsce. Odpady te wytwarzane są między innymi przez:

 • fabryki,
 • szpitale,
 • zakłady energetyczne,
 • huty,
 • magazyny,
 • warsztaty samochodowe,
 • zakłady budowlane.

Ministerstwo Środowiska w 2011 roku wydało rozporządzenie, zgodnie z którym odpady przemysłowe podzielono na 20 różnych kategorii. Każda z nich opisana jest charakterystycznymi cechami i sposobem powstawiania. Odpady przemysłowe najczęściej pochodzą z przetwarzania drewna, produkcji płyt i mebli, przerabiania ropy naftowej oraz procesów obróbki metali.

Odpady niebezpieczne – dlaczego warto je ograniczyć?

Odrębną grupą odpadów przemysłowych są odpady niebezpieczne. Zalicza się do nich na przykład:

 • oleje odpadowe,
 • odpady z azbestem w składzie,
 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • odpady ołowiowe (najczęściej z hut),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • substancje chemiczne,
 • przeterminowane leki.

Bardzo trudno jest ograniczyć ich produkcję, ponieważ występują w prawie każdym zakładzie przemysłowym. Obowiązkiem każdego z nich jest ich unieszkodliwianie, a tym samym ograniczanie zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz środowiska, które szkodliwe odpady stwarzają.

Utylizacja odpadów przemysłowych – jaki jest najlepszy sposób?

Odpady przemysłowe, jak już wspomniano wyżej, nie pozostają bez wpływu na środowisko. Są dużym zagrożeniem dla wszystkich siedmiu elementów środowiska przyrodniczego: budowy geologicznej, rzeźby terenu, klimatu, wód, gleby, roślin, zwierząt.

Niebezpieczeństwo występuje podczas wytwarzania odpadów przemysłowych, gromadzenia ich, przewożenia oraz utylizowania. Dlatego firmy oferujące wywóz śmieci przemysłowych we Wrocławiu oraz ich bezpieczną utylizację zawierają wiele umów z firmami przemysłowymi. Tak profesjonalna firma jak Eko-Logis działająca we Wrocławiu i okolicach, zobowiązana jest do:

 • magazynowania odpadów przemysłowych zgodnie z prawem, to znaczy przechowywania ich w odpowiednich pojemnikach oznaczonych specjalnymi kodami,
 • zutylizowania odpadów w bezpieczny sposób,
 • posiadania aktualnego certyfikatu upoważniającego do odbioru odpadów przemysłowych od firm,
 • wystawiania firmie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego odbiór odpadów,
 • ponownego wykorzystania przetworzonego surowca do budowy dróg i robót inżynieryjnych.

Każda profesjonalna firma zajmująca się odbiorem odpadów przemysłowych powinna funkcjonować zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska i Ustawy o Odpadach. Prawo w kwestii wywozu odpadów przemysłowych jest bardzo rygorystyczne, toteż firma z pewnością nie będzie miała nic do ukrycia i z chęcią odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości.

ZAŁĄCZNIK

Recykling odpadów przemysłowych – sposób na bezpieczną utylizację

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem utylizowania odpadów przemysłowych jest recykling, czyli powtórne ich przetwarzanie w procesie produkcyjnym. Dzięki temu istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania substancji zawartych w odpadach. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie śmieci można bezpiecznie przetworzyć. Do zalet recyklingu odpadów przemysłowych zalicza się między innymi:

 • ograniczenie wykorzystania surowców pierwotnych,
 • ochrona naturalnych zasobów,
 • zredukowanie ilości odpadów, a co za tym samym idzie – ilości miejsca na składowiskach,
 • oszczędne gospodarowanie energią poprzez wykorzystywanie surowców będących nośnikami energii.

Zadbaj więc o bezpieczny wywóz odpadów przemysłowych w swojej firmie i działaj zgodnie z ekologią, chroniąc to co nas otacza – naturalne środowisko przyrodnicze.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj