Prezes PiS: Bez Lecha Kaczyńskiego nie byłoby próby uczynienia polskiego państwa sprawiedliwym, dlatego powinien mieć muzeum

Jeżeli ten pomnik tutaj staje, to nie dlatego, że Lech Kaczyński awansował jak najwyżej można. Chodzi o to, że jego działalność przyczyniła się do tego, że można było się przeciwstawić temu wszystkiemu, co zostało nazwane później postkomunizmem. Był to system, który był lepszy od poprzedniego, ale który nadal był niewydajny i niesprawiedliwy. W którym państwo było silne wobec słabych i słabe wobec silnych. (…) Ten pomnik mu się należy

—mówił Jarosław Kaczyński na pl. Piłsudskiego podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego.

Prezes PiS podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania pomnika na pl. Piłsudskiego.

Muszę zacząć od podziękowań: chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego pomnika. (…) Dziś chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do  tego w sposób najbardziej bezpośredni. Osobom, które były członkami komitetu, które byli darczyńcami, które stworzyli przesłanki do tego, aby ten pomnik tutaj stanął: chciałbym tutaj wymienić nazwiska trzech osób, choć jest ich więcej: Jacek Sasin, Marek Suski i Mariusz Błaszczak, przyczynili się do tego szczególnie. Dziękuję im serdecznie!

—podziękował Kaczyński.

Bez Lecha Kaczyńskiego nie byłoby dobrej zmiany, nie byłoby próby uczynienia polskiego państwa sprawiedliwym, podmiotowym, dlatego powinien mieć pomniki, muzeum, bo bardzo dobrze zasłużył się ojczyźnie

—podkreślił.

źródło: wpolityce.pl

PODZIEL SIĘ