Utylizacja baterii

Baterie to źródło prądu stałego. Bardzo powszechne w gospodarstwach domowych, ponieważ znajdują różnorodne zastosowanie. Używamy ich we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych, zabawkach czy też niektórych sprzętach medycznych.

Według Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2014 roku na rynek Polski wprowadzono około 441,9 mln sztuk baterii i akumulatorów przenośnych. Baterię można sobie wyobrazić, jako małą elektrownię, która przemienia reakcję chemiczną w energię elektryczną. Bardzo wiele lat musiało minąć od momentu pierwszej baterii, do dzisiejszego ich kształtu. W tym czasie naukowcy wykonali mnóstwo eksperymentów, aby je udoskonalić. Pierwsze ogniwo skonstruował w 1796 roku włoski badacz Alessandro Volta.

Jeden z wiodących producentów baterii podaje w pigułce jak prawidłowo użytkować baterie:

Jedną z zasad prawidłowego używania baterii jest zakaz wyrzucania wyczerpanych baterii do kosza na śmieci, należy je wyrzucić do odpowiednich pojemników na elektroodpady. Jest to tak ważne, ponieważ zarówno akumulatory, jak i baterie jednorazowe zawierają toksyczne substancje, takie jak lit i mangan oraz metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji. Co za tym idzie wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny, dlatego należy zbierać wszystkie zużyte baterie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od pozostałych odpadów komunalnych. Niestety, jeszcze w naszym kraju świadomość niebezpieczeństwa wynikająca z wyrzucania baterii z innymi śmieciami i potem ich wpływem na środowisko, jest bardzo mała. W związku z tym wiele groźnych dla środowiska baterii kończy swój żywot na śmietniku. Każdego roku sprzedaje się około 7,5 tysięcy ton baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wciąż bardzo duży procent trafia na wspólne składowiska, co nie powinno mieć miejsca. Co więcej nie tylko każdy z nas powinien to robić, co ma taki obowiązek, ponieważ w dniu 12 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku, która nakłada obowiązek zbierania zużytych baterii i akumulatorów w celach ich recyklingu. Koniecznym jest stosowanie różnych metod i technologii przerobu zużytych ogniw. Zużyte baterie i akumulatory (oprócz ewidentnych cech charakteryzujących je, jako odpady niebezpieczne) posiadają znaczą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku mogą stanowić znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Proces recyklingu baterii i akumulatorów uzależniony jest od tego, z jakim materiałem mamy do czynienia. Najczęściej cały proces rozpoczyna się od metody mechanicznej – prostej i taniej metody pozwalającej na przygotowanie odpadów do dalszej obróbki.

Recykling zużytych akumulatorów ma na celu nie tylko zmniejszenie zalegających na wysypiskach odpadów, ale przede wszystkim ograniczenie zużycia nieodnawialnych zasobów surowców naturalnych. Problemem pozostaje system zbiórki oraz transportu baterii i akumulatorów, w szczególności tych, które powstają u małych oraz średnich wytwórców. Poważnym problemem logistycznym, ze względu na nieekonomiczność procesu zbierania, czasowego przechowywania oraz transportu są odpady powstające w dużym rozproszeniu tzn. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, małych zakładach samochodowych.

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ