Drogi krajowe Dolnego Śląska przygotowane do zimy

fot. gddkia.gov.pl
W związku z prognozami meteorologów zapowiadającymi w najbliższych dniach spadek temperatury, przymrozki, a nawet lokalne opady śniegu, informujemy, że w gotowości do wyjazdu na drogi krajowe Dolnego Śląska jest sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości, a w magazynach zgromadzonych zostało kilkadziesiąt tysięcy ton soli i piasku.

W sezonie zimowym 2018/2019 wrocławski Oddział GDDKiA utrzymywać będzie ok. 1327 km dróg krajowych, a wraz z łącznicami i drugimi jezdniami w sumie ponad 1800 km. Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania, pozwalającym na odpowiednie reagowanie służb drogowych – od działań prewencyjnych podejmowanych jeszcze przed wystąpieniem opadów, po całkowite usunięcie śliskości od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów, w zależności od standardu utrzymania drogi.

Standardy utrzymania dróg

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych, na najważniejszych drogach o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym wprowadzono I – najwyższy standard zimowego utrzymania.

W I standardzie utrzymywanych będzie 560 km dróg, w tym m.in. autostrady A4 i A8 oraz drogi ekspresowe S3, S5, S8. I standard oznacza, że:

– jezdnia musi być odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi;

– na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu;

– śnieg luźny może zalegać do 4 godzin po ustaniu opadów;

– błoto pośniegowe może występować do 6 godzin po ustaniu opadów;

– gołoledź, szron i szadź może występować do 3 godzin od stwierdzenia zjawiska;

– śliskość pośniegowa i lodowica może występować do 4 godzin od stwierdzenia zjawiska;

W II standardzie utrzymywanych będzie ok. 505 km dróg, w tym m.in. odcinki DK3, DK5, DK12, DK30, DK33, DK35, DK36, DK46, DK94. W standardzie tym dopuszcza się możliwość występowania warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

GDDKiA jest przygotowana do zimy w sposób gwarantujący utrzymanie wymaganych standardów na trasach krajowych. Spośród ponad 1327 km naszych dróg, aż 1065 km jest utrzymywanych w standardzie I i II. Pozostałe 262 km dróg utrzymywanych będzie w standardzie III.

Sprzęt i materiały do zwalczania śliskości zimowej.

Za zimowe utrzymanie dolnośląskich dróg krajowych bezpośrednio odpowiedzialnych jest 8 naszych jednostek terenowych – Rejonów Drogowych GDDKiA, oraz 23 podległe im Obwody Drogowe zlokalizowane na terenie całego województwa. Aby dolnośląskie drogi krajowe były bezpieczne w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykorzystujemy odpowiedni sprzęt i materiały. W 22 magazynach soli zabezpieczonych zostało już teraz ponad 26 tys. ton soli, a do końca sezonu zimowego planuje się zużycie ok. 41 tys. ton. W gotowości jest 136 pługo-solarek oraz dodatkowo 206 innych jednostek do odśnieżania.

Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. GDDKiA na bieżąco otrzymuje szczegółowe, dobowe i długoterminowe prognozy pogody, a Rejony GDDKiA dysponują mikrostacjami meteorologicznymi, które oprócz podstawowych danych meteorologicznych określają stopień zagrożenia wystąpienia śliskości zimowej.

Na autostradzie A4 Zgorzelec – Krzyżowa – Wrocław – Przylesie (gr. woj. opolskiego), Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8) oraz na kilkunastu odcinkach pozostałych dróg krajowych, poprzez znaki zmiennej treści kierowcy będą informowani o zagrożeniu wystąpieniu gołoledzi. Znaki te współpracują w sposób ciągły z automatycznymi stacjami pogodowymi i czujnikami stanu nawierzchni.

W najważniejszych, z punktu widzenia zimowego utrzymania dróg lokalizacjach, zainstalowane są drogowe stacje pogodowe, uzupełnione o systemy kamerowe, które pozwalają na określenie warunków aktualnie występujących na drodze.

Dodatkowo wzdłuż dróg, w miejscach najbardziej narażonych na nawiewanie śniegu na jezdnię, zamontowanych zostanie ponad 180 km zasłon przeciwśnieżnych. A na odcinkach dróg najbardziej narażonych na występowanie gołoledzi, ustawione są stałe znaki ostrzegawcze.

19 111 – ogólnopolski numer Informacji Drogowej

Aby ułatwić kierowcom poruszanie się po drogach krajowych, w GDDKiA funkcjonuje ogólnopolski numer Informacji Drogowej 19 111. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu można uzyskać informację o przejezdności dróg krajowych. Ponadto każdy kierowca przed udaniem się w podróż może skorzystać z Mapy Warunków Drogowych na stronie GDDKiA oraz skorzystać z podglądu z kamer zainstalowanych nad wybranymi drogami krajowymi.

Pamiętajmy!

Drogowcy nie walczą z zimą, ale łagodzą jej skutki! Zimowe utrzymanie prowadzone jest do osiągnięcia skutku – przejezdnej i bezpiecznej trasy krajowej!

źródło: gddkia.gov.pl

PODZIEL SIĘ