Znamy skład sejmiku dolnośląskiego. Cezary Przybylski to koncyliacyjny marszałek

MP Marszałek Cezary Przybylski

Dzisiaj z udziałem Wojewody Pawła Hreniaka odbyła się uroczysta sesja w sejmiku dolnośląskim. Jednym z pierwszych wniosków był postulat Marka Łapińskiego o przerwę w obradach do 13 grudnia, bo “kupujecie kota  worku, (…) nie ma projektu o obniżeniu podatku miedziowego (…) mamy lepszą ofertę. Wniosek nie został przyjęty. Wkrótce nowo wybrani radni wybrali pięcioosobowy zarząd.

W wyniku głosownia przewodniczącym sejmiku województwa dolnośląskiego został Andrzej Jaroch z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącymi zostali Marek Obrębalski (BS),  Jerzy Pokój (PO i .N) oraz Andrzej Kredkowski z PIS

Wysunięto dwie kandydatury na marszałka województwa dolnośląskiego. BS i PI zgłosili Cezarego Przybylskiego jako kandydata koncyliacyjnego i gwarantującego dotrzymania zawartego porozumienia. KO zgłosiła Marka Łapińskiego.

Radni nie przystąpili od razu do głosowania. Skierowali szereg pytań do Cezarego Przybylskiego. Zarzucali byłemu marszałkowi zawarte porozumienie Bezpartyjnych Samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością, umów już zawartych i realizowanych a także będących w przygotowaniu.

Marek Łapiński, kontrkandydat Cezarego Przybylskiego na funkcję marszałka w długim i emocjonalnym wystąpieniu, zarzucał Bezpartyjnym zaniechanie realizacji inwestycji drogowych, sportowych, i niezrozumiałych decyzji o szeroko rozumianej kulturze.

W związku wypowiedziami a nie odpowiedziami na pytania o wizję poszczególnych gmin, radny Marek Łapiński został upomniany przez przewodniczącego sejmiku o zbyt rozbudowane wypowiedzi. – Mam nieograniczone prawo z którego skorzystam, odpowiedział Radny. W końcu zakończył pytaniem ” czy warto, czy trzeba i po co kupować kota w worku?”, z kolei Cezary Przybylski na zarzuty odpowiedział, że “koalicja jest trudna ale możliwa do realizacji” a część z wielu dzisiejszych pytań zostanie udzielona na piśmie.

W wyniku głosowania Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców został marszałkiem dolnośląskim VI kadencji.

PODZIEL SIĘ