Jelenia Góra: 3,5 letnia dziewczynka zginęła przez zardzewiały trzepak

policja fala.jpg

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko pracownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze zarzucając mu nieumyślne spowodowanie śmierci 3,5-letniej dziewczynki na skutek wadliwie przeprowadzonej kontroli budynku i nie ujawnienia uszkodzenia trzepaka, którego upadek spowodował u pokrzywdzonej rozległe obrażenia głowy, a w efekcie jej zgon.

Do zdarzenia doszło w dniu w dniu 18 sierpnia 2017 roku przy ulicy Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze, kiedy 3,5-letnia dziewczynka, przebywając pod opieką swojej 15-letniej siostry, bawiła się przy swoim domu wraz z innymi dziećmi obok metalowego trzepaka. W pewnym momencie trzepak przechylił się, a następnie upadł. Pokrzywdzona dziewczynka nie zdążyła od niego odejść i trzepak przygniótł ją uderzając w głowę. Pomimo podjętej interwencji lekarzy ze szpitala w Jeleniej Górze, a następnie we Wrocławiu, dziewczynka zmarła w dniu 21 sierpnia 2017 roku na skutek rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych.

Jak ustalono w toku przeprowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze śledztwa, uprawniony pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, w dniu 16 sierpnia 2016 roku przeprowadzał kontrolę okresową budynku komunalnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze. W jej ramach wykonywał oględziny budynku, podczas których sporządzał dokumentację fotograficzną. Czynności te trwały łącznie około pół godziny. Zaniechał przeprowadzenia kontroli terenu okalającego budynek. W trakcie kontroli nie ujawnił on uszkodzenia obiektu małej architektury w postaci trzepaka mimo, że znajdował się bezpośrednio przy budynku. Następnie, po zakończeniu oględzin sporządzał z nich protokół, w którym również zaniechał on ujawnienia tej okoliczności, a w konsekwencji nie wykazał żadnych nieprawidłowości w tym zakresie we wnioskach końcowych z kontroli, wskazując wprost na brak konieczności wykonania robót budowlanych związanych z likwidacją bezpośredniego zagrożenia.

W sprawie zabezpieczono także dokumentację fotograficzną sporządzoną przez podejrzanego podczas oględzin, którą poddano obróbce przez biegłych z zakresu fotografii. Pośród niej znajdowały się między innymi zdjęcia przedstawiające przedmiotowy trzepak.

Przeprowadzone dowody wykazały między innymi, że trzepak, który znajdował się na podwórku przy ulicy Powstańców Śląskich najprawdopodobniej od lat 60-tych XX wieku, posiadał wady materiałowe oraz konstrukcyjne i podlegał on korozji.

Nie był on właściwie konserwowany i zabezpieczany. W chwili zdarzenia trzepak był w znacznym stopniu skorodowany co przyczyniło się do osłabienia jego konstrukcji. Według opinii biegłych, w trakcie wykonywania kontroli przez podejrzanego, uszkodzenia te były widoczne, a stan urządzenia wskazywał na możliwość przerwania jego struktury i złamania skorodowanych ścianek. Powinno to skutkować nakazaniem rozbiórki trzepaka, jako stwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Powyższe ustalenia, dały podstawę do przedstawienia Ryszardowi N. zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci pokrzywdzonej Karoliny W. na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli obiektu przy ulicy Powstańców Śląskich w Jeleniej Górze. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa.

Za popełnione przestępstwo Ryszardowi N. grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od trzech miesięcy do pięciu lat.

Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie.

Mając na względzie ustalenia poczynione w toku śledztwa, Prokurator Okręgowy skierował na podstawie ustawy Prawo o prokuraturze wystąpienie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w którym zwrócono uwagę na nieprawidłowości przy metodologii przeprowadzania i dokumentowania kontroli obiektów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W wystąpieniu krytycznie oceniono zasady prowadzenia przeglądów sprowadzające się do sporządzania dokumentacji fotograficznej obiektów, a następnie przeprowadzania na jej podstawie analizy ich stanu technicznego. Ponadto, wskazano, że formularz protokołu kontroli jest na tyle lakoniczny, że jego lektura uniemożliwia ustalenie rodzaju wykonywanych czynności kontrolnych.

źródło: http://jgora.po.gov.pl
PODZIEL SIĘ