Konflikty w KO ? Nowoczesna dyscyplinuje Przewodniczącego Rady Miasta z PO

rada-wroclaw_1.jpg
sesja RM

Nowoczesna nie chce dwóch dodatkowych komisji i dyscyplinuje Jarosława Charłampowicza Przewodniczącego Rady Miasta. Wniosek skierowano do drugiego czytania, zatem 20 grudnia okaże się, czy komisje inicjatyw gospodarczych i senioralna zostaną powołane, czy też – jak chce Nowoczesna – wniosek upadnie.

Na ostatniej sesji  Przewodniczący RM wnioskował o powołanie komisji senioralnej oraz inicjatyw gospodarczych. Jeśli powstaną, radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mogliby im przewodniczyć. Nowoczesna sprzeciwia się, “bo inne były ustalenia”.

Wniosek zaskoczył Koalicjantów, w ich imieniu wystąpił Jarosław Krauze. – To pogwałcenie koalicyjnych ustaleń i próba budowania POPIS-u!

Dla przypomnienia, w poprzedniej kadencji działało 14 komisji i radni na wrześniowej sesji – przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości – postanowili zmniejszyć ich ilość.

Jednomyślności wtedy nie było, mówi Łukasz Olbert, tak samo, jak nie było konsultacji w tej sprawie. Był wniosek większościowy i został przegłosowany.

W związku z tym, nie broniąc ale też  uczciwe podchodząc do tematu i stanowiska, jakie zajął Pan Przewodniczący uważam, że każdy ma prawo wnioskować o poszerzanie liczby komisji. Dwie komisje: gospodarcza i senioralna mają szerszy zakres. Miasto się rozwija i potrzeba nam nowych pomysłów w tych dwóch obszarach. Wszyscy wiemy, że zwiększa się liczba seniorów, tak samo jak zmieniają się ich potrzeby.

Nowoczesna zgłaszała zastrzeżenia co do trybu procedowania, było zbyt późno zasygnalizowane w Radzie Miasta.

Z tym argumentem mógłbym się zgodzić. Natomiast nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że trzeba było omawiać na komisji bo ich formalnie jeszcze nie powołaliśmy. Z drugiej strony, tuż przed posiedzeniem ten projekt był konsultowany.

Zgodnie ze statutem Rady Miejskiej Radni mogą działać w jednej, dwóch lub trzech komisjach. W przypadku powołania dwóch kolejnych, nie będzie problemu z uzupełnieniem, zapewnia wiceprzewodniczący Łukasz Olbert.

PODZIEL SIĘ