Awaria w elektrowni jądrowej, tym razem w Czechach

W niedzielę z powodu “nieszczelności w obiegu wtórnym” został wyłączony blok nr 1 w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach. To niecałe 180 km w linii prostej od granicy państwa w Kotlinie Kłodzkiej.

Czeski urząd dozoru SUJB zapewnia Państwową Agencję Atomistyki w Warszawie, że wyłączenie reaktora nie jest związane z jakimkolwiek zagrożeniem. Przyczyną awarii i zamknięcia reaktora było “podejrzenie nieszczelności rury wytwornicy pary”. Usunięcie tej usterki powinno zająć kilka dni. Wytwornica pary jest przez cały czas obserwowana przez wiele czujników i kamery.

Informację potwierdził Rzecznik PAA

W elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach został wyłączony blok, z powodu podejrzenia wystąpienia niewielkich nieszczelności w obiegu wtórnym elektrowni – w części bez styczności z materiałami promieniotwórczymi. Wyłączenie nie jest związane z zagrożeniem dla ludzi i środowiska.

Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco sprawdza stan bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego kraju poprzez własne systemy monitoringu radiacyjnego oraz przez europejskie systemy powiadamiania i dwustronne systemy powiadamiania. Nie stwierdzono żadnych odchyleń od standardowych poziomów promieniowania w środowisku.

PODZIEL SIĘ