Filozofia ekologiczna – dowiedz się z nami na czym polega!

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a potem także i w Europie, ludzie zachłysnęli się postępem technicznym, jaki prężnie się rozwijał. Spodziewano się, że dzięki temu zostaną rozwiązane wszelkie globalne problemy. Inicjatywa była dobra i szlachetna, jednak nie zastanawiano się szerzej nad tymi problemami. Wtedy powstały pierwsze ruchy młodzieżowe, takie jak ruchy Dzieci-Kwiatów w 1967 roku, później Hippisów.

Młodzież ta sprzeciwiała się swiatu dorosłych, poprzez odrzucanie wszelkiego rodzaju nakazów i obostrzeń tworzonych przez państwo. Rozszerzali ideologie ekologiczne, byli wegetarianami, którzy zwierzęta traktowali w kategorii przyjaciół. Osiadali na farmach gdzie prowadzili ekologiczny styl życia. Kolejnym etapem było powstanie Ruchu Ekologicznego, który również narodził się w Stanach Zjednoczonych i stopniowo docierał do krajów europejskich. Ruch Ekologiczny z kolei w postępie technicznym widział jedynie złe aspekty i zagrożenie dla świata i środowiska. Nie przyjmował żadnych argumentów, które popierały rozwijający się techniczny świat. Jednak dzięki niemu zaczęła powstawać świadomość ekologiczna społeczeństwa, a także zmusił państwo do prawnego uregulowania kwestii ekologicznych. Wiele lat im zajęło usystematyzowanie koncepcji filozoficznych. Jak się potem okazało, koncepcje te utworzyły całkiem nową filozofię o określonym systemie wartości, nowym światopoglądzie i nowym systemie myślenia. Według badaczy, Ruch Ekologiczny właśnie wtedy stworzył takie sformułowania, które są aktualne po dzień dzisiejszy, a mianowicie: światopogląd ekologiczny, świadomość ekologiczna, myślenie ekologiczne, wartości ekologiczne oraz ekologiczna koncepcja człowieka. To nic innego jak znana nam dobrze filozofia ekologiczna. Ale dopiero w kolejnym dziesięcioleciu okrzepło to wszystko i wystąpiło oficjalnie jako ekologizm.

Znacznie później, polski filozof Henryk Skolimowski, posunął się o krok dalej i sformułował teorię, że kondycja środowiska jest odbiciem kondycji duchowej człowieka, jego sposobu myślenia, systemu wartości. Jego głównymi wartościami są cześć dla wszelkiego rodzaju życia, odpowiedzialność oraz powściągliwość. Zatem oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za całą naszą planetę i w związku z tym powinniśmy być powściągliwi, by nie czynić jej zła, a dzięki temu uchronić przed negatywnymi skutkami działań człowieka na ziemi. Ostatecznie Profesor Skolimowski stał się twórcą ekofilozofii. Ruch ten był swoistą odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania coraz szerzej postrzeganemu kryzysowi społeczno-ekologicznemu.

Naukowcy, filozofię ekologiczną postrzegają w kategorii nowej dziedziny filozofowania, która zajmuje się rozwiązaniami dotyczącymi przyczyn i istoty obecnego kryzysu ekologicznego i potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Co więcej, jest to filozofia praktyczna, ponieważ pokazuje propozycje ochrony środowiska naturalnego, nie ze względu na człowieka, lecz ze względu na nie same.

https://docplayer.pl/4608533-Ekologia-a-sztuka-wspolczesna.html

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ