Wspominamy bohaterów: Ks. Stefan Niedzielak -dostarczył tzw. depozyt katyński, czyli dowody z przeprowadzonej przez Niemców ekshumacji grobów w Katyniu

MP Pomnik Ofiar Katynia

Ks. Stefan Niedzielak (1914-1989), ps. Zielony. Kapelan AK i WiN-u, powstaniec warszawski, współzałożyciel Rodzin Katyńskich.

Święcenia kapłańskie przyjął w czasie okupacji niemieckiej – 23 czerwca 1940. Działał na terenie Łodzi, tam też został kapelanem Łódzkiego Okręgu AK, kierował również pracami Głównej Rady Opiekuńczej. Ks. Niedzielak był współpracownikiem Delegatury Rządu na Kraj, wtedy miał okazją jako jeden z nielicznych wcześniej  zapoznać się z raportem komisji Czerwonego Krzyża o sowieckich zbrodniach w lasach katyńskich.

Ks. Niedzielak był kurierem, na trasie Warszawa – Kraków przewoził zaszyfrowane komunikaty dla ks. abp. Adama Sapiehy. To on w 1944 dostarczył tzw. depozyt katyński, czyli dowody z przeprowadzonej przez Niemców ekshumacji grobów w Katyniu. Brał udział w Powstaniu Warszawskim.

Od 1946 w tajnej organizacji Wolność i Niezawisłość. Ukrywał się przed aresztowaniami. zabrał się za odbudowę kościoła Świętej Trójcy i kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Proboszczem został w 1956 roku w parafii św. Karola Boromeusza, a pięć lat później parafii MB Loretańskiej. W tym samym czasie, jako duszpasterz, opiekował się służbą zdrowia. Ks. Niedzielak w warszawie w  1977 zapoczątkował odprawianie mszy za Ojczyznę.

Początek lat osiemdziesiątych zainicjował z Wojciechem Ziembińskim zaczął tworzyć Sanktuarium „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, gdzie w ścianę świątyni wmurowano pomnik-krzyż i niemal tysiąc nazwisk pomordowanych przez Sowietów oraz tablice upamiętniające dowódców AK na Kresach Wschodnich, a w głównym ołtarzu kościoła umieszczono replikę obrazu Matki Bożej Kozielskiej. Na prośbę Warszawskiej Rodziny Katyńskiej został jej kapelanem. Dążył do ujawnienia prawdy.

Ks. Niedzielak zainicjował wiele akcji charytatywnych, które realizowali świeccy przy pomocy i udziale kościoła katolickiego, m.in. wspierał repatriantów z Rosji i Kazachstanu, organizował wysyłkę książek do Polaków żyjących w krajach dawnego Związku Radzieckiego.

Dzięki niemu 31 lipca 1981 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach wzniesiono Krzyż Katyński – tej samej nocy usunięty przez SB.

Działalność niepodległościową prowadził nieustanie, mimo, iż był inwigilowany. Dostawał pogróżki listowe i telefoniczne. Był nieustannie zastraszany. W materiałach ze śledztwa znajdują się stenogramy (transkrypty) nasłuchów z audycji Radia Wolna Europa, w których ks. prof. Jerzy Pikulik wspominał o tym, że ks. Stefan Niedzielak na kilka dni przed śmiercią otrzymał przez telefon ostrzeżenie: „…jak się nie uspokoisz, to zdechniesz jak Popiełuszko…”.

Nieznany sprawca, włamał się z 20 na 21 stycznia 1989 roku na plebanii i zadał mu śmiertelny cios. Informację o śmierci podano 23 stycznia. [„Wiele wskazuje, że miał miejsce napad rabunkowy i ksiądz stał się jego ofiarą. Odniesione przez niego obrażenia pozwalają domniemywać, iż doszło do zabójstwa. Trwają intensywne czynności śledcze i przeprowadzane są eksperymenty mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej tragedii” – donosił „Sztandar Młodych” („Zabójstwo księdza”, nr 16/11476, s. 1). ]

Patolodzy stwierdzili szereg zewnętrznych obrażeń w okolicy twarzy i głowy oraz złamanie kręgosłupa szyjnego. Powstałe obrażenia wykluczało morderstwo dla ówczesnej władzy. Przyjęto, że spadł z fotela i 2 października 1990 śledztwo umorzono.

Wątek tajemniczych śmierci kapłanów: Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca podniósł mecenas Siła-Nowicki w czasie Obrad Okrągłego Stołu. Zebrani uczcili minutą ciszy ale realizator TVP sam moment upamiętnienia usunął z anteny.

SB usunęła część akt sprawy zabójstwa ks. Stefana Niedzielaka, m.in. materiały zabezpieczone podczas sekcji zwłok i ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni.

Prezydent RP Lech Kaczyński w 2008 odznaczył pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”.

źródło: wikipedia.org; http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/ksieza_niezlomni/stefan_niedzielak/

 

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ