Ten film z błąkającym się Wałęsą powinni pokazywać dzieciakom w szkole, na lekcjach języków obcych, jako film motywując

PODZIEL SIĘ