Miasto zerwało umowę na przełożenie rur z mostów Pomorskich

Umowa, jaką we wrześniu tego roku podpisała firma Cipa Societa per Azioni, Fortum oraz Wrocławskie Inwestycje na przełożenie rur ciepłowniczych pod dno Odry przy mostach Pomorskich została zerwana. Powodem jest brak rozpoczęcia prac przez wykonawcę, które – dla przypomnienia – miały zakończyć się do grudnia 2019 roku.

Jak wynikało z zawartej umowy prace miały ruszyć jeszcze tej jesieni, jednak główny wykonawca, włoska firma Cipa Societa per Azioni, która pracowała wcześniej m.in. przy budowie warszawskiego metra, do dziś ich nie rozpoczęła.

Zatem miasto Wrocław razem ze współzamawiającym, czyli firmą Fortum, zdecydowało się rozwiązać umowę z byłym już wykonawcą. Nowy przetarg na przełożenie rur ciepłowniczych pod dno Odry przy mostach Pomorskich prawdopodobnie zostanie ogłoszony w styczniu 2019 r.

– Powodem rozwiązania umowy jest niewywiązywanie się wykonawcy z zapisów kontraktowych. W szczególności nie do przyjęcia jest brak wymaganego umową ubezpieczenia i brak przejęcia oraz organizacji placu budowy, a co za tym idzie brak przygotowania na sezon zimowy tymczasowych alternatywnych sieci przesyłu ciepła – mówi Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Operację przełożenia sieci ciepłowniczej z mostu Pomorskiego pod dno rzeki finansuje firma Fortum oraz miasto Wrocław. Misja jest czasochłonna i skomplikowana. Jeśli znajdzie się wykonawca prace i wykopy będą prowadzone równolegle. Wg poprzedniej umowy z wykonawcą inwestycja miała pochłonąć ponad 15,5 mln złotych

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ