Stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w związku z medialnymi doniesieniami o proteście nauczycieli

roman.jpg

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

W związku z medialnymi doniesieniami o proteście nauczycieli mającym polegać na przejściu w najbliższych dniach na zwolnienie lekarskie informuję, że:

Żaden z działających w oświacie związków zawodowych nie potwierdził organizacji takiej akcji.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 70 gwarantuje każdemu prawo do nauki i stanowi, że nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Pracodawca może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika.

Państwo Polskie, którego szkoła stanowi niezwykle ważną część, jest wspólnym dobrem. Szanujmy je i szanujmy siebie nawzajem. Trudne sprawy można i trzeba rozwiązywać w spokojnej, merytorycznej dyskusji. W społeczeństwie obywatelskim istnieje wiele zgodnych z etyką i przepisami prawa sposobów manifestowania swoich poglądów i dochodzenia swoich racji. Pamiętajmy, że młodzież na nas patrzy i się uczy, zaś rodzice powierzyli nam to, co mają najcenniejszego – swoje pociechy. Proszę o przestrzeganie prawa, wierzę w Państwa mądrość i odpowiedzialność.

Z poważaniem

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

PODZIEL SIĘ