Zmiany w PIT-37 od 2020r. – co będzie można odliczyć?

artykuł sponsorowany

1 stycznia 2020 roku wchodzi w życie nowa Ordynacja Podatkowa, nad którą pracowano już od 2014 roku. Nowe przepisy to efekt m.in. przyspieszającego procesu cyfryzacji postępowań podatkowych. Warto śledzić zmiany w prawie, które obejmą również największą grupę podatników – osoby rozliczające się na podstawie PIT-37. Na jakie odliczenia mogą liczyć teraz, a na jakie po wejściu nowej Ordynacji Podatkowej?

PIT-37 w pigułce

Druk PIT-37 jest zarezerwowany dla podatników, których wynagrodzenia i zarobki są rozliczane za pośrednictwem płatników. Dotyczy to więc m.in. osób pobierających:

 • wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy bądź pracy nakładczej,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • emerytury lub renty krajowe,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (m.in. umowy o dzieło i umowy zlecenie),
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Podatnik ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanych w danym roku podatkowym przychodów do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Może zrobić to, składając PIT-37 osobiście do swojego urzędu skarbowego, wysłać dokument pocztą lub przez internet. Ten rodzaj zeznania można złożyć zarówno samodzielnie, jak i wraz z małżonkiem.

Odliczenia na PIT-37

Podatnikom rozliczającym się na formularzu PIT-37 przysługuje szereg odliczeń. Dzieli się je na odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu.

Wśród odliczeń od podatku znajdują się:

 • składki zdrowotne,
 • ulga prorodzinna (na dzieci),
 • ulga abolicyjna (za pracę za granicą).

Z kolei od dochodu na PIT-37 można odliczyć:

 • wpłaty na IKZE,
 • składki ZUS,
 • ulgę na leki,
 • ulgę na sprzęt rehabilitacyjny,
 • darowizny kościelne,
 • ulgę na samochód,
 • darowizny na organizacje społeczne,
 • ulgę za internet,
 • ulgę dla krwiodawców.

Zmiany w PIT od 2020r.

Jedną z istotnych zmian od 1 stycznia 2020 roku jest wejście w życie nowej ulgi, z której mogą skorzystać m.in. podatnicy wypełniający PIT-37 (jak również ci, którzy rozliczają się na PIT-36, PIT-36L i PIT-28). Jest to ulga termoizolacyjna, którą można potraktować jako odliczenie od dochodu wydatków na ocieplenie (termomodernizację) budynków jednorodzinnych.

Wykorzystać ją mogą właściciele lub współwłaściciele domu mieszkalnego. Odliczenie będzie wynosić wartość 23% wydatków na zakup: materiałów budowlanych oraz urządzeń i usług wykorzystanych w celu przedsięwzięcia termoizolacyjnego. Dotyczy to kosztów poniesionych w terminie od 1 stycznia a 31 grudnia 2019r.

>>> Rozlicz PIT-37 przez internet za pomocą programu PIT Pro w 5 minut! <<<

Źródło: Program PIT Pro 2018/2019 dostępny na portalu podatkowym Podatnik.Info