Rektor Uniwersytetu Medycznego zawieszony …usłyszał zarzuty

ABW.jpg

13 i 14 grudnia br. w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przedstawiono zarzuty Rektorowi Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Markowi Z. oraz Prezesowi spółki Data Techno Park Sp. z o.o. we Wrocławiu Markowi G.

Sprawa dotyczy wrocławskiej spółki, której pierwotnym współzałożycielem i większościowym udziałowcem był Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Firma uzyskała dofinansowanie ze środków publicznych na budowę serwerowni danych, w której miały być przechowywane dane medyczne wszystkich Polaków. W momencie otrzymania dofinansowania i rozpoczęcia inwestycji reprezentujący uczelnię Rektor Marek Z. wspólnie z Markiem G. dokonali umorzenia pakietu większościowego udziałów Uniwersytetu w spółce. Udziały objęte zostały przez inną prywatną spółkę, której Prezesem Zarządu był również Marek G. Na przedmiotowe działania Marek Z. nie posiadał wymaganej prawem zgody Ministra Skarbu Państwa.

Rektorowi zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z Markiem G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w kwocie nie niższej niż 1.918.000,00 zł, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i przekroczył uprawnienia. Naraził także Uczelnię na niebezpieczeństwo strat finansowych oraz na szkodę interesu prywatnego spółki Data Techno Park Sp. z o.o. w kwocie 4.231.000,00 zł. Ten sam czyn zarzucono Markowi G.

Sprawa prowadzona jest przez Delegaturę ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Wobec Marka Z. Prokuratura zastosowała środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł oraz zawieszenia w czynnościach służbowych Rektora Uniwersytetu Medycznego. W stosunku do Marka G. zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: centrumprasowe.pap.pl

O sprawie pisaliśmy tutaj

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiadamia ABW w sprawie decyzji rektora Uniwersytetu Medycznego

 

PODZIEL SIĘ