‘Putinofile w Polsce załamują ręce” ZOBACZ o czym mówił dr Targalski

Dr Jerzy Targalski w swoim programie w Telewizji Republika ,,Geopolityczny tygiel” mówił m.in. o sytuacji autokefalicznej cerkwi prawosławnej na Ukrainie – Teraz nastąpi proces długotrwały, przechodzenia przynajmniej części duchowieństwa i wiernych z cerkwi rosyjskiej do cerkwi ukraińskiej na Ukrainie – mówił.

– Dobiega końca sprawa nadania autokefalii cerkwi ukraińskiej. Po soborze został wybrany metropolita kijowski, ponieważ statut nadany przez Konstantynopol zakłada ustrój metropolitarny – zaczął dr Jerzy Targalski.

– Statut, który nadał Konstantynopol przewiduje, że władzą najwyższą cerkwi ukraińskiej jest synod, który składa się z dwunastu biskupów, ale co pół roku sześciu biskupów ulega wymianie, znaczy następnych sześciu zasiada w synodzie. Takie rozwiązanie zostało przyjęte po to, żeby wszyscy biskupi mogli po kolei brać udział w pracach synodu. My dotychczas niestety nie wiemy, ilu biskupów ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego wzięło udział w soborze zjednoczeniowym – kontynuował historyk.

– Teraz nastąpi proces długotrwały, przechodzenia przynajmniej części duchowieństwa i wiernych z cerkwi rosyjskiej do cerkwi ukraińskiej na Ukrainie – stwierdził publicysta.

– Rzecz jasna zwolennicy współpracy z Rosją – putinofile i rusofile w Polsce strasznie załamują ręce nad tym co to teraz będzie, bo będą się wierni cerkwi rosyjskiej Ukrainy i cerkwi ukraińskiej kłócili i Moskwa tutaj będzie te konflikty podsycała a tak jakby na Ukrainie nie było ukraińskiej cerkwi zjednoczonej z autokefalią, tylko Rosją miałaby większe wpływy, to byłoby lepiej, bo przecież chodzi o pokój, szczęście – ironizował dr Targalski.

– Jest to wyjątkowo zakłamane tłumaczenie, bo sprawą najważniejszą jest wyeliminowanie wpływów Moskwy, ale zwolennicy opcji rosyjskiej, którzy się ostatnio w Polsce bardzo uaktywnili, nie mogą przeboleć, że Ukraina będzie miała swoją własną autokefaliczną cerkiew prawosławną. Także czeka nas tutaj jak sądzę kolejna ofensywa wojny i hybrydowej i propaganda rosyjska powtarzana przez rusofilów i ludzi niezorientowanych w sposób bezmyślny – dodawał.

Źródło: Telewizja Republika

PODZIEL SIĘ