Bodnar w obronie Trynkiewicza i innych bestii?! „Powinni mieć kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego”

fot. youtube.com

Mordercy, gwałciciele, pedofile i inni zboczeńcy – tacy ludzie znaleźli się w specjalnym, izolowanym od społeczeństwa ośrodku w Gostyninie. Teraz bierze ich w obronę Adam Bodnar, który z troska pochyla się nad ich „niedolą” i domaga się, by mieli oni stały kontakt z z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Czy morderca dzieci Mariusz Trynkiewicz także będzie mógł liczyć na specjalne względy?

 

Śmiertelnie niebezpieczni bandyci, którzy po odbyciu kary trafiają do ośrodka w Gostyninie nie narzekają na brak wygód i spokoju. Na mocy specjalnej ustawy z 22 listopada 2013 r. osoba, która odbyła karę, ale ze względu na zaburzenia psychiczne stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, może zostać bezterminowo umieszczona w Krajowym Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Funkcjonuje on jako podmiot leczniczy podlegający Ministrowi Zdrowia, gdzie osoby te są poddawane terapii.

Takim osobnikiem jest Mariusz Trynkiewicz, gwałciciel i seryjny morderca, który w lipcu 1988 zamordował czterech chłopców. Nad losem takich zwyrodnialców pochyla się dzisiaj Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Kilkukrotne wizytacje ekspertów RPO wykazały nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodka.(…). Przepisy pomijają sferę życia codziennego, m.in. warunków bytowych, zakupów, widzeń, korespondencji, rozmów telefonicznych, wyżywienia, kontroli osobistych, postępowania z pacjentami naruszającymi przepisy, możliwości wniosków, skarg i odwołań od decyzji dyrektora. Pacjenci zdani są tu na arbitralną wolę dyrektora. Nie mając do tego podstaw prawnych, określa on w regulaminie ich prawa i obowiązki

– czytamy w kuriozalnym komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adam Bodnar chce, by bestie z Gostynina miały stały kontakt Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego .

W ocenie Adama Bodnara pozbawienie pacjentów KOZZD możliwości osobistego zwrócenia się do Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Pacjenci mogą wprawdzie korzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta, zwracając się drogą korespondencyjną czy dzwoniąc na bezpłatną infolinię, ale nie zapewnia im to pełnej realizacji przysługujących im praw. – Trzeba bowiem wskazać, że pacjentom KOZZD, podobnie jak i pacjentom szpitali psychiatrycznych przysługuje, wynikające z ustawy, prawo do korzystania z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – wskazał RPO

– informuje Adam Bodnar na swojej stronie internetowej.

 

Adam Bodnar załamuje więc ręce nad rzekomą „niedolą” osadzonych w Gostyninie morderców i psychopatów. Co jeszcze, oprócz skrajnego upolitycznienia, musi zrobić Adam Bodnar, by opinia publiczna całkowicie się od niego odsunęła?

źródło: wpolityce.pl