Były komornik ze Zgorzelca z aktem oskarżenia – za szereg przestępstw grozi mu 10 lat

fot: youtube

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Ireneuszowi S., byłemu komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, zarzucając mu popełnienie szeregu przestępstw, w tym przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, ukrywania dokumentów, przekazania poufnych informacji nieuprawnionej osobie, przywłaszczenia powierzonego mienia, groźby w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania, fałszywego zawiadomienia o przestępstwie i tworzenia fałszywych dowodów oraz innych przestępstw. O pomoc w popełnianiu i ukrywaniu jego przestępstw, oskarżono również pracownicę komornika – Irenę K.

Ireneusz S. był komornikiem sądowym przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu od 2013 roku. W styczniu 2016 roku został zawieszony z uwagi na toczące się przeciwko niemu postępowanie karne o przekroczenie uprawnień w związku z jednym z prowadzonych przez niego postępowań.

Od momentu zawieszenia go w czynnościach Ireneusz S. podejmował czynności mające na celu dalsze funkcjonowanie kancelarii, co pozwalało mu na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z którą mógł generować koszty i zaciągać zobowiązania, czyniąc przy tym pozory dalszego sprawowania urzędu.
Kancelaria funkcjonowała dzięki pracy zastępującego go komornika i zatrudnionych pracownic, natomiast on sam próbował w tą pracę ingerować, by ukryć swoje błędy popełnione w różnych sprawach, zmieniając polecenia zastępcy.

Polecał swoim pracownikom ukrywać akta prowadzonych w kancelarii spraw, ograniczać swojemu zastępcy dostęp do informacji o działalności kancelarii, łącznie z nieudostępnianiem pieczęci i kluczy do kancelarii. Ireneusz S. zabrał z kancelarii dwa dyski twarde serwera, uniemożliwiając identyfikację stron zarejestrowanych postępowań, ich ilości, jak i dokonanych rozliczeń, a także zabrał dokumenty finansowe i pieczęć okrągłą, nakłaniając do pomocy w tym zakresie zatrudnione w kancelarii pracownice.
Pomimo wykonywania obowiązków przez wyznaczonego zastępcę, Ireneusz S. próbował dyskredytować go różnymi sposobami, a także utrudnić to zadanie.
Za popełnione przestępstwa Ireneuszowi S. grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10. Takim samym zagrożeniem objęte są czyny zarzucone Irenie K.

Źródło: pk.gov.pl/ telewizjarepublika.pl