Z projektu ustawy znika zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych

Z projektu ustawy o ochronie zwierząt znika m. in. zapis o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli autopoprawkę do swojego projektu. Zmienia to w sposób kluczowy projekt przepisów. I jest to bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla polskich hodowców zwierząt futerkowych.

Oprócz przepisów dotyczących hodowli zwierząt futerkowych z projektu ustawy znikają również uregulowania dotyczące uboju rytualnego, występowania zwierząt w cyrkach oraz zakaz trzymania psów na uwięzi.

Projekt został poszerzony o zapis dotyczący zakazu prowadzenia schronisk dla zwierząt oraz miejsc przetrzymywania bezdomnych psów i  kotów przez podmioty komercyjne. Modyfikacji uległy przepisy dotyczące identyfikacji zwierząt

— wskazali politycy w uzasadnieniu do autopoprawki.

Przeciwnikiem wprowadzenia całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu konsekwentnie opowiadał się za tym rozwiązaniem.

Wielkim zwolennikiem wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest poseł PiS Krzysztof Czabański. W wypowiedziach medialnych przekonywał, że chodzi o ochronę środowiska.

Gdyby ustawa we wcześniejszym kształcie weszła w życie, los polskich hodowców zwierząt futerkowych i zatrudnianych przez nich osób byłby ciężki. Pracę straciłoby dziesiątki tysięcy osób.

Autopoprawka została skierowana do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu i Biura Analiz Sejmowych.

źródło: wpolityce.pl