Prawa zwierząt: nowe uprawnienia strażników miejskich

Prawa zwierząt w naszym kraju zapisane są w Ustawie o ochronie zwierząt. Artykuł 1 z tej ustawy mówi: „ Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Wszystkie zasady są skrupulatnie zapiane i ustalone, niestety największym problemem, jeśli chodzi o przestrzeganie praw zwierząt w Polsce, jest brak egzekucji obowiązujących przepisów. Prawa zwierząt są nagminnie łamane, w wielu przypadkach, nie są one traktowane humanitarnie. Ustalone jest jak powinno się traktować zwierzęta w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Zwierzęta wciąż odczuwają na sobie duże cierpienie związane z działalnością człowieka.

W związku z powyższym, państwo chcąc poprawić los naszych mniejszych braci postanowił wspomóc możliwość egzekwowania prawa, poprzez dodanie nowych praw strażnikom miejskim, którzy od niedawna mogą również karać mandatem za złe traktowanie zwierząt. Wcześniej nie mogli tego robić, ponieważ sprawa była kierowana do sądu i tam dopiero była podejmowana ostateczna decyzja.

Zwierzęta sprzedawane na targowiskach. Warunki w jakich były przetrzymywane tam zwierzęta oraz transportowane były koszmarne. Często w papierowych niewielkich kartonach upychano wiele szczeniąt, kociąt czy innych młodych zwierząt. Kartony te wiele godzin stały zimą w bardzo niskich temperaturach, bądź latem w samym słońcu, oczywiście bez wody. Ponadto bez żadnej kontroli weterynaryjnej.

Niebezpieczne rasy psów. Istnieje lista psów, które zaliczane są do agresywnych, na tej liście jest 11 ras. Psy te są bardzo temperamentne i łatwo się nakręcają, dlatego też polecane są osobom doświadczonym i konsekwentnym. W innym przypadku mogą stać się niebezpieczne. W związku z tym pozwolenie na agresywnego psa jest konieczne. W innym przypadku strażnik miejski ma prawo ukarać mandatem tego, kto nie posiada wymaganego pozwolenia, a ma psa ze wspomnianej listy, bądź, gdy takie psy hoduje.

Głodne zwierzę. Oczywistym wydaje się, że my ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta i powinniśmy im zapewnić dostęp do jedzenia, picia czy chronić je przez zimnem bądź nadmiernym przegrzaniem. Jednak nie każda osoba to respektuje, traktując je przedmiotowo. I tu również strażnik miejski może interweniować i ukarać takie zachowanie.
Pies na łańcuchu. Psa na łańcuchu nie powinno się w ogóle trzymać, jednak jeśli już musimy to robić, należy pamiętać o podstawowych zasadach, czyli długości łańcucha czy dania swobody choć na jakiś czas każdego dnia. Jeśli osoby posiadające swoje psy na łańcuchach, nie będą respektowały tego prawa również narażają się na mandat.

Chroniąc środowisko należy również myśleć o ochronie zwierząt, ponieważ są one kluczowym jego elementem. Większość społeczeństwa na pytanie czy chcą żyć w czystym otoczeniu, bez tony śmieci, bez smogu, odpowie, że oczywiście. Jednak, kiedy trzeba się do tego przyczynić poprzez własne działania i podjęcie trudu wykonania czegoś, wtedy zaczynają się już problemy. Podobnie sprawa wygląda ze zwierzętami, dopóki będziemy traktować je przedmiotowo i bez należytego szacunku, nie uda się ochronić ich wszystkich, nawet z pomocą strażników miejskich.

https://www.infor.pl/

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.