Rafalska skierowała do premiera wniosek o odwołanie Bojanowskiej. „W projektowanej ustawie znalazły się kontrowersyjne zapisy”

Dzisiaj, Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowała do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wniosek o odwołanie podsekretarz stanu w ministerstwie rodziny Elżbiety Bojanowskiej z pełnionej funkcji.

Wiceminister Elżbieta Bojanowska w ramach obowiązków służbowych sprawowała nadzór nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i niektórych innych ustaw. Odpowiadała również za obszar polityki senioralnej i pomocy społecznej.
W projektowanej ustawie znalazły się kontrowersyjne zapisy, na które nigdy nie było zgody minister Elżbiety Rafalskiej. Każda forma przemocy zawsze powinna być surowo piętnowana, a jej ofiara jak najlepiej chroniona.

źródło: gov.pl