KAWKA+. Wnioski na 2019 rok można składać do końca września

Zgodnie za zapowiedzią prezydenta Jacka Sutryka 100 zadań na 100 dni, Miasto uruchomiło kolejny antysmogowy projekt. Od dzisiaj można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

O dotację może ubiegać się każdy mieszkaniec Wrocławia, który na trwale zlikwiduje ogrzewanie oparte na paliwie węglowym, będącym jedynym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na jedno z czterech rozwiązań: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie lekkim olejem opałowym, urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompę ciepła.

Stosowne formularze dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław. Można je tam składać w formie papierowej lub przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.