Nowoczesna Sala Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim gotowa!

Ponad 600 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni, 22 stanowiska obsługi klienta, 4 nowoczesne dyspensery do poboru biletów z systemu kolejkowego i stanowiska informacyjne – tak prezentuje się nowa Sala Obsługi Klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, która, już od najbliższego poniedziałku, będzie do dyspozycji klientów Urzędu.

„Ta inwestycja to jeden z największych projektów realizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. Zależy mi na tym żeby klienci, którzy przychodzą do urzędu byli obsługiwani na jak najwyższym poziomie, zarówno obywatele polscy starający się o paszport, jak i cudzoziemcy, którzy starają się o legalizację pobytu i pracy. Naszym celem była poprawa obsługi klientów, ale też zapewnienie im jak najlepszych warunków w oczekiwaniu na złożenie dokumentów czy na spotkanie z inspektorami” – mówi Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.

Dziedziniec wewnętrzny urzędu został zadaszony specjalną stalową konstrukcją, ważącą, wraz z elementami szklanymi, ok. 60 ton! Dodatkowo rozprowadzono instalację grzewczą, wentylacyjną i klimatyzacyjną, rozłożono także punkty świetlne. Ułożona została nowa granitowa posadzka.

Nowoczesna sala obsługi o powierzchni ponad 600 m2 ma na celu zapewnienie poprawy standardu obsługi klientów urzędu. Klimatyzowana sala została przystosowana do jednoczesnej obsługi 22 klientów (6 okienek paszportowych plus informacja oraz 15 okienek dla cudzoziemców, w tym okienko informacyjne) i oferuje miejsca siedzące dla co najmniej 30 osób oczekujących m.in. na złożenie wniosków czy odebranie decyzji.

Ważnym aspektem inwestycji jest z pewnością zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi. Zaprojektowane boksy obsługowe umożliwiają zachowanie odpowiedniej dyskrecji w kontaktach z pracownikami urzędu w zakresie danych osobowych.

Na dotychczasowej sali obsługi klienta nadal będą wydawane paszporty, możliwy także będzie odbiór dokumentów w sprawach cudzoziemców (karty pobytu, zezwolenia na pracę, zaproszenia, karty pobytu UE). W sezonie wysokim, w sali B, będą także przyjmowane wnioski paszportowe.

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Całkowita wartość projektu: 10 305 433,00 zł

Łączny koszt kwalifikowany: 5 681 197,60 zł

Kwota dofinansowania – wkład FAMI: 4 260 898,20 zł

źródło: duw.pl

PODZIEL SIĘ