Minister Szczerski: Zdumiewa mnie, że politycy opozycji stają się sojusznikami polityki Iranu na Bliskim Wschodzie

fot: youtube

Pytam się wszystkich, którzy tak chętnie powtarzają słowa polityków irańskich, w jakiej sprawie chcą działać razem z Iranem na Bliskim Wschodzie?

– mówi Krzysztof Szczerski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Szef Gabinetu Prezydenta RP komentował zbliżającą się konferencję dot. pokoju na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w Warszawie.

Konferencja jest wspólną inicjatywą polskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i strony amerykańskiej. Jest to konferencja na rzecz pokoju i stabilności. Każdy kto jest zainteresowany pokojem i stabilnością nie powinien jej postrzegać jako konferencji przeciwko sobie. Nie jest wymierzona w żaden kraj

– powiedział Szczerski.

Wiemy, że jest napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem ws. porozumienia nuklearnego. Dlatego obowiązkiem takich państw neutralnych jak Polska, by wesprzeć każda próbę zmniejszenia tego napięcia

– dodał.

Odnosząc się do ostrej reakcji strony irańskiej, Szczerski zauważył, że takiego działania Teheranu należało się spodziewać.

Reakcja Teheranu nie jest zaskoczeniem i należało się jej spodziewać. Celem tej konferencji nie jest budowanie koalicji przeciwko Iranowi. Ma ona umożliwić obniżenie napięć. Reakcja Teheranu jest formą nacisku na zaproszone na konferencje państwa

– przekonywał Krzysztof Szczerski w rozmowie z wPolityce.pl.

Zwrócił się też do polskich polityków, którzy atakują polski rząd za organizację tej konferencji.

Taką retorykę Iran stosuje od lat. Nagle ta retoryka przez opozycję i opozycyjne media jest tak nagłaśniana, jakbyśmy przez lata byli największym sojusznikiem Iranu. Dlatego pytam się wszystkich, którzy tak chętnie powtarzają słowa polityków irańskich, w jakiej sprawie chcą działać razem z Iranem na Bliskim Wschodzie? W której polityce Iranu chcą uczestniczyć? Polska nie prowadzi wspólnych działań politycznych z Iranem na Bliskim Wschodzie. Dlatego to Polska została wybrana na miejsce tej konferencji, bo jest krajem neutralnym. Nie realizuje się takich konferencji w krajach, które są stroną sporu

– mówił Szczerski.

Zdumiewa mnie, że politycy opozycji stają się sojusznikami polityki Iranu na Bliskim Wschodzie. Zastanawiające jest to, że niektórzy z nich są w stanie głosić proirańską politykę w Polsce, tylko po to, by dopiec polskiemu rządowi

– dodał.

Zdaniem Szczerskiego, należy spodziewać się kolejnych „medialnych prób rozegrania” warszawskiej konferencji.

Każdy na tę konferencję będzie reagował adekwatnie do swoich interesów. Iran zareagował jako pierwszy i taka reakcja jest zgodna z przewidywaniami. Będziemy tłumaczyć stronie irańskiej nasze intencje. W najbliższym czasie należy się spodziewać wielu prób medialnego rozegrania tej sprawy zgodnie z interesami wielu krajów, które w tym regionie mają swoje interesy. Najbliższy miesiąc będzie pełen najróżniejszych gier dyplomatycznych i medialnych wokół tej konferencji, bo jest to zbyt ważne wydarzenie. Każde istotne państwo na świecie będzie musiało się do tej konferencji odnieść

– powiedział Krzysztof Szczerski w rozmowie z wPolityce.pl.

źródło: wpolityce.pl