Nasz Dziennik: „Unicestwić Kościół”

Pewne środowiska nieprzerwanie od 1944 r. niszczą wiarę w Polakach. (…) dla skompromitowania Kościoła wykorzystywane są metody przypominające te z czasów komunistycznych – czytamy w dzisiejszym magazynie „Naszego Dziennika”. 

Publicyści gazety wskazują, że dziś do ataków na Kościół i jego pasterzy wykorzystywane są przede wszystkim kłamstwa medialne. Wiele z nich lewicowo–liberalne ośrodki stworzyły i powielały m.in. na temat o. Dyrektora Tadeusza Rydzyka CSsR, a także Radia Maryja czy TV Trwam. Problemem jest także brak odpowiedniej reakcji ze strony instytucji państwa na kłamstwa publikowane m.in. w Internecie. Sprawy sądowe są umarzane.

Ostatnim przejawem instytucjonalnej walki z religią i Kościołem są inicjatywy ustawodawcze rozdziału państwa i Kościoła oraz rugowania lekcji religii ze szkoły. Domagają się tego m.in. Nowoczesna i Inicjatywa Polska.

Taki rozdział można rozumieć na wiele sposobów, jednak to, co dzieje się dziś zmierza do niszczenia Kościoła – powiedział podczas audycji „Polski Punkt Widzenia” w TV Trwam prof. Piotr Jaroszyński, wykładowca WSKSiM i KUL.

– Początek rozdziału Kościoła i państwa pojawił się w kręgach protestanckich, ale wtedy chodziło o to, by ocalić Kościół czy religię przed zakusami państwa, żeby państwo nie ingerowało w życie religijne. Natomiast to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, trochę w Polsce, ale bardziej jeszcze na Zachodzie, zwłaszcza we Francji, to już jest co innego – chodzi o to, żeby tak rozdzielić Kościół i państwo, aby Kościół nie miał czym się bronić, nie miał na nic wpływu, zwłaszcza w życiu publicznym i żeby za pomocą instrumentów państwowych Kościół po prostu zniszczyć – podkreślił filozof.

W sobotnio-niedzielnym wydaniu „Naszego Dziennika” można zapoznać się z Magazynem pt. „Unicestwić Kościół”. Publicyści poruszają w nim temat trwającej od lat walki z Kościołem katolickim.

Ks. prof. Tadeusz Guz podjął się analizy, w której wyjaśnia „Dlaczego socjologia Maksa Webera nie powinna być podwaliną polskiej polityki i nauki”. Teksty te dają wiele odpowiedzi i są niezwykle aktualne w kontekście działań środowisk lewicowo–liberalnych podejmowanych w postaci ustaw o rozdziale Kościoła i państwa czy tzw. świeckiej szkoły.

źródło: RIRM/TV Trwam News/ Nasz Dziennik