Centrum logistyczne w środku wsi? Mieszkańcy czują się zaniepokojeni

Udostępnione przez Razem Przeciw Tirom Pietrzykowice

Od niedzieli w centrum Pietrzykowic trwa wyburzane obiektów gospodarskich pod centrum logistyczne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z 1995 roku w miejscu planowanej inwestycji może być prowadzona nieuciążliwa produkcja, składowanie i magazynowanie.

Prawdopodobnie firma logistyczna z Kątów Wrocławskich chce przenieść swoją siedzibę do pobliskich Pietrzykowic ale oficjalnie żaden urzędnik nie potwierdza tej informacji. Jeśli zamierzenie budowlane będzie zrealizowane to za kilka miesięcy  zostanie wybudowane centrum przeładunkowe dla 50 tirów w centrum wsi.

Pietrzykowiczanie zwracają uwagę, że do planowanej inwestycji przylegają domy jednorodzinne, nie ma też chodnika. Taka baza, mówią, powinna być wybudowana poza terenem zabudowanym. Są zdesperowani i zapowiadają przedsięwziąć bardziej stanowcze środki protestu. Na razie na facebooku utworzyli wydarzenie pn. Razem Przeciw Tirom Pietrzykowice. Na jednym z domów, nieopodal planowanej inwestycji pojawił się pierwszy baner informacyjny.

udostępnione przez Razem Przeciw Tirom Pietrzykowice

Ci z kątów Wrocławskich przez wiele lat walczyli z uciążliwą firmą i teraz będą mieli spokój z hałasem, spalinami, rozjeżdżaniem dróg, mówią mieszkańcy Pietrzykowic.

Teraz my stoimy przed tym samym problemem dlatego nie chcemy dopuścić do wybudowania bazy przeładunkowej. W przeciwnym razie będziemy protestować do skutku aż firma wyniesie się z Pietrzykowic. Przecież wiadomo, że baza 50 tirów-chłodni to duża uciążliwość. Po co doprowadzać właściciela firmy i nas do wystąpień przeciwko sobie? Jakim cudem parking na 50 tirów może współgrać z domami jednorodzinnymi i nie być uciążliwym dla otoczenia?

Wiemy, że politykę przestrzenną kształtuje Gmina, ale zgodę na budowę wystawia Powiat i boimy się o wydanie pozwolenia na budowę

Tymczasem Zarząd Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zapewnia, że Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa nie prowadzi na chwilę obecną postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Nie wpłynął żaden wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenie czy wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej dot. działek nr 219,220,221 w obrębie Pietrzykowice-Rybnica.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (po otrzymanie zgłoszenia) może skontrolować zgodność aktualnego sposobu wykorzystania w/w nieruchomości z przepisami prawa budowlanego.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren, którego dotyczy protest przeznaczony jest pod mieszkalnictwo i usługi; należy zaznaczyć, że Gmina Kąty Wrocławskie jest wyłącznym podmiotem kształtującym jej politykę przestrzenną, poprzez podejmowanie przez Radę Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, uchwały.
Podsumowując: dopiero złożenie przez firmę odpowiednich wniosków (zgłoszenie, pozwolenie na budowę, wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) zainicjuje działania Starostwa powiatowego we Wrocławiu w związku z ich merytorycznym rozpatrywaniem.

Poprosiliśmy o wypowiedź przedstawiciela firmy transportowej. O sprawie będziemy informować w najbliższym czasie.