Radio Wrocław: Dyrektor Opery Wrocławskiej do odwołania

foto: mat prasowy

Jak informuje Radio Wrocław :

Zarząd województwa dolnośląskiego jednogłośnie podjął uchwałę o zamiarze odwołania Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego ze stanowiska. Głównym powodem takiego rozwoju sytuacji są między innymi negatywne wyniki kontroli NIK z ubiegłego roku oraz kontroli zleconej przez marszałka i zakończonej jesienią 2018 roku – poinformował Cezary Przybylski marszałek województwa

Zarząd województwa dopatruje się nieprawidłowości np. w zarządzaniu finansami Opery oraz niegospodarności w wysokości umów o dzieło, jakie zawierał z Operą jej dyrektor. Radio Wrocław przypomina, że chodzi o kilkaset tysięcy złotych dodatkowych pieniędzy, jakie Marcin Nałęcz-Niesiołowski zainkasował za dyrygowanie w kilkuset spektaklach Opery Wrocławskiej –

źródło: radiowroclaw.pl