APEL KOLEGIUM REKTORÓW UCZELNI WROCŁAWIA I OPOLA

katie_pl, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Wstrząśnięci tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, 
apelujemy o rozwagę, umiar w słowach, uspokojenie emocji, obniżenie temperatury sporów  na tle ideologicznym, politycznym, światopoglądowym.

Wzajemny szacunek, otwartość, tolerancja i zrozumienie dla inności
to fundament niezbędny do budowy każdej społeczności.

Nie zgadzamy się na mowę nienawiści w żadnej formie i pod żadnym politycznym 
czy światopoglądowym sztandarem. Zapowiadamy „zero tolerancji” dla takich zachowań 
w naszym środowisku oraz wsparcie i pomoc dla każdej inicjatywy, która ma na celu 
walkę z wszelkimi przejawami agresji w życiu publicznym.