Rada Miasta. Woda i ścieki, jest nowy regulamin. Więcej pieniędzy dla dzieci. Nowe stawki za odholowanie samochodów

Radni przyjęli nowy projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia. Projekt zawiera „minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne”. Regulamin uwzględnia wytyczne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Radni wyrazili także zgodę na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych przedszkoli integracyjnych i specjalnych, prowadzonych na terenie Wrocławia przez osoby fizyczne i prawne. Teraz kwoty dotacji dla przedszkoli zwiększą się miesięcznie o 30%. Również o 30% powiększy się kwota na uczniów niepełnosprawnych. Okres udzielenia dotacji obowiązuje w terminie od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Nowe stawki za usunięte auto z powodu porzucenia lub złego parkowania. Właściciel pojazdu zapłaci 300 zł., a za każdy dzień 30 zł,. Są to koszty odholowania i przechowywania na parkingu strzeżonym. Stawki będą większe o 200 zł dla samochodów powyżej 3,5 t do 7 t. Auta powyżej 16 t zapłacą 1200 zł. Za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne opłata wyniesie 1500 zł.