„Mimo różnicy wiary i pochodzenia tworzymy narodową wspólnotę”

materiały prasowe
W piątek w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie noworoczne pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce. – Mimo często różnicy wiary i pochodzenia etnicznego tworzymy narodową wspólnotę ludzi polskiej ziemi – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

 

– Cieszę się bardzo, bo to nasze spotkanie jest ważnym elementem istnienia polskiej wspólnoty, ale przede wszystkim jest pięknym pokazaniem tego, jak ona wygląda, jak jest ona barwna i jak wielka jest tradycja naszej polskiej wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej, tych którzy żyją na polskiej ziemi, tych którzy żyją w tradycji ukształtowanej tutaj od stuleci, bardzo często od ponad tysiąca lat – powiedział prezydent Duda.

Prezydent mówił do zgromadzonych na spotkaniu, że w znaczeniu pewnej ciągłości historycznej nikt nie jest tutaj nowy. Wskazał także, że kościoły, związki wyznaniowe oraz mniejszości narodowe i etniczne na polskiej ziemi żyją od stuleci.

Prezydent w przemówieniu nawiązał także do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

– Poprzez dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce można powiedzieć jeszcze w tym tygodniu, bo przecież to była niedziela, znowu odżyła u nas dyskusja na temat tego, czy granice relacji międzyludzkich, wewnętrznych, zwłaszcza w tych aspektach politycznych, nie są u nas przekraczane – powiedział Andrzej Duda.

– Są niestety przekraczane, ale nie w wymiarze religijnym, narodowościowym czy etnicznym (…). One są przekraczane w tym ujęciu, które niektórzy socjolodzy nazywają międzyplemiennym – kontynuował.

– Bardzo bym chciał, żebyśmy my, jako wspólnota ludzi żyjących na tej ziemi, umieli się w rozmowie ze sobą wzorować na tym, jak państwo prowadzicie dialog ze sobą w Polskiej Radzie Ekumenicznej – powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda wyraził także niepokój związany z łatwością obrażania i atakowania innych na portalach społecznościowych, gdzie człowiek czuje się anonimowy.

– Chciałbym, żebyśmy nawet w tej anonimowości umieli rozmawiać ze sobą w taki sposób, żeby za ekranem dostrzegać drugiego człowieka, który ma swoją dumę, swoją godność, swoje przekonania. (…) Tego u nas bardzo brakuje – zaznaczył.

W noworocznym spotkaniu pary prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce, biorą udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i kard. Kazimierz Nycz.

 

 

 

Źródło: media, prezydent.pl