Rola lasów w środowisku (w skali globalnej i regionalnej)

Lasy pokrywają 31% lądowej powierzchni ziemi, co wychodzi około 4 miliardy hektarów. Lasy są domem dla 300 milionów ludzi na całym świecie. W lasach żyje 80% gatunków wszystkich organizmów lądowych na Ziemi. W Polsce lasy zajmują 29% powierzchni kraju na 9.3 milionach hektarów. Najwięcej lasów zlokalizowanych jest w województwie Lubuskim, a najmniej w Łódzkim.

Znaczenie lasów w środowisku naturalnym jest nieocenione. Lasy wpływają bardzo pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez pełnione przez nie funkcje ochronne i społeczne oraz produkcyjne. Przyczyniają się znacząco do stanu różnorodności biologicznej, współtworzą struktury ekologiczne kraju, posiadają właściwości retencyjne, na przykład chroniąc przed powodziami, oczyszczają powietrze, przez wiązanie dwutlenku węgla, produkują także tlen. Chronią środowisko życia człowieka oraz krajobraz.

Lasy spełniają szczególną ważną rolę w ochronie różnorodności biologicznej, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan.

Wysoko ponad nami korony drzew tworzą sklepienia, gdzie zatrzymywane są spore ilości szkodliwych gazów i pyłów, krążących w atmosferze. Drzewa mają zdolność w swoich tkankach igieł i liści, neutralizować je. Niestety, wpływa to niekorzystnie na drzewa, powodując defoliację koron i redukcję systemu korzeniowego drzew. Następnie prowadzi do, zarówno lokalnie, jak i na większych obszarach, degeneracji i zamierania lasów. Jednakże zanim to nastąpi, niejako kosztem własnego zdrowia i życia, lasy oczyszczają powietrze.

Las jest niezwykle złożonym i różnorodnym ekosystemem, gdzie występuje niemal nieskończona liczba ekologicznych nisz. W polskich lasach występuje około 32 000 gatunków zwierząt i roślin.

Drzewa są największymi roślinami na świecie, a więc także prowadzą proces fotosyntezy na szeroką skalę. Skutkiem tego jest produkcja tlenu. Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi.

Dzięki lasom możemy pozyskać cenne materiały, jakimi są drewno, które używane jest jako surowiec meblarski i chemiczny, zwłaszcza w przemyśle celulozowo-papierniczym. Drewno używane jest również jako opał. Pozyskiwana jest również żywica, z której otrzymuje się terpentynę i kalafonię. W przemyśle kosmetycznym wykorzystuje się sok brzozowy, w garbarstwie garbniki zawarte w korze dębowej, a w nawożeniu gleb – przekompostowaną korę sosnową. Pozyskuje się także igliwie i gałązki drzew iglastych, zwane cetyną, oraz szyszki. Igliwie służy do wyrobu olejków eterycznych, a także mączki odżywczej dodawanej do pasz zwierzęcych. Cetyna i szyszki są nawet przedmiotem eksportu i wykorzystuje się je w celach dekoracyjnych, do wyrobu tzw. stroików.

Podsumowując, można stwierdzić, że lasy są niezwykle potrzebne, zarówno nam ludziom, jak i zwierzętom, roślinom i całej planecie.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ