Domowa gospodarka odpadami

Utrzymanie czystości zarówno w miastach jak i we wsiach wiąże się głównie z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych, czyli u samego źródła, bo przecież tu się to zaczyna. Dzięki temu jest możliwość zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach, a w zamian tego wykorzystać owe odpady po raz kolejny, bądź w razie potrzeby unieszkodliwić je. Stan środowiska, w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów.

Odpady, które powstają w każdym z domów można podzielić na kilka frakcji. Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest oddzielenie surowców od odpadów, które już nie nadają się do powtórnego wykorzystania. Te, które na pewno są wartościowymi odpadami to papier, metal, szkło oraz tworzywa sztuczne.

Również w dużych ilościach są produkowane odpady organiczne, powstające głównie w kuchni, ale także są to odpady z ogrodów, takie jak: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty itd.

Od czasu do czasu pozbywamy się również zniszczonej kanapy bądź popsutego telewizora czy zmywarki. Są to odpady wielkogabarytowe lub niebezpieczne, których do kubła wyrzucić nie wolno. Dokładnie do nich zalicza się: odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe (meble, wyposażenie wnętrz), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki; opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, kwasów). Zużyty sprzęt natomiast można oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju.

Każdy rodzaj odpadów powinien być wyrzucany do odpowiednich pojemników, które są oznaczone kolorami, w zależności od przeznaczenia.

Kolor niebieski zarezerwowany jest dla papieru, kartonów czy książek. Należy pamiętać, że kartony po napojach czy mleku wewnątrz ma osłony, przez które nie nadają się one do tych pojemników. Nie wolno również wrzucać papierów zabrudzonych czy tłustych. Dzięki selekcjonowaniu papieru, oprócz ponownego odzyskania papieru, również oszczędzamy drzewa i energię. Każdy tona selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew.

Kolor żółty przeznaczony jest na tworzywa sztuczne i metale. Tutaj możemy umieszczać wspomniane wcześniej kartony po sokach, a także butelki plastikowe czy nakrętki. Dobrze, by wszystkie opakowania były zgniecione, by nie zwiększać niepotrzebnie objętości, a także nieopróżnionych pojemników. Te wszystkie produkty pozostawione na wysypiskach śmieci mogą rozkładać się nawet tysiąc lat, zatem segregowanie ich i możliwość ponownego użycia znacznie wpływa na środowisko.

Kolor zielony i biały to szkło. Do pierwszego należą szkła kolorowe, a do drugiego białe. W ich skład wchodzą na przykład butelki słoiki i inne szklane produkty. Należy pamiętać, by podobnie jak butelki plastikowe, były one puste i czyste. Należy także oddzielić nakrętki. Każdy rodzaj szkła wymaga innej temperatury wytwarzania oraz ma inny skład chemiczny, stąd nie należy mieszać różnych rodzajów szkła, gdyż wpływa to negatywnie na proces produkcyjny.

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.